ADVERTISEMENT
Home > Afghanistan > Kabul > Public School > Shamama Online Classes for Afghanistan School Girls

Shamama Online Classes for Afghanistan School Girls

(0 Rate)
Shahid Mazari PD 13
+93778608823
(0 Rate)
Shahid Mazari PD 13
+93778608823

About :

صنفهای آنلاین درسی برای دختران مکتبی افغانستان
ADVERTISEMENT

Contact:

Shahid Mazari PD 13
+93778608823
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form
ADVERTISEMENT

Featured Articles:

2022-05-08

و بعضی برادران از خواهران ایشان بیشترین حمایت میکنند.nپیامی از استاد لینا مهری زادهn......nبرادر عزیز و مهربانم!nبزرگترین هدیه پروردگاری برای من.nسپاس گذارم از تمام زحماتت که در قبالم متحمل شدی؛ تو بزرگترین حامی من شدی و ناممکن را از فکرم پاک نمودی. nگفتی خواهر یعنی سایه سر، مثل کوه در پشت سرم ایستاد شدی؛ چگونه خدا را سپاس بگویم که اینچنین برادر دانا و مهربان برایم عطا نموده تو بهترین برادر دنیا استی، احمد فرهاد عزیز و نور چشم خواهر.nn#ShamamaOnlineClassesn#SupportAfghanGirlsEducation

ADVERTISEMENT

2022-05-08

کسی که در آغوش آن احساس آرامش میکنیم،nکسی که زیر پای آن بهشت است،nمادر بهترین تحفه خدا است.nnروز جهانی مادر مبارک!nn#happymothersday

2022-05-08

امروز آخرین مهلت ثبت نام میباشد؛ پس عجله کنید با شماره واتساپ ذیل به تماس شوید.nn0093778608823nn#ShamamaOnlineClassesn#SupportAfghanGirlsEducation

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
2022-05-06

شمامه صنفهای جدید انگلیسی ذیل را شروع نموده است:n۱_ صنف انگلیسی در سطح متوسطهn۲_ صنف ویژه گرامر انگلیسی (فقط در یک ماه)n۳_ صنف انگلیسی ابتدایی (Let's Go 1 و Let's Go 2 )nnتوضیحات:n۱_ صنف ویژه گرامر انگلیسی و انگلیسی در سطح متوسط توسط استاد محترم مطهره "سادات" تدریس خواهد شد.n۲_ بخاطر شمولیت در صنف انگلیسی در سطح متوسطه و صنف ویژه گرامر باید یک امتحان را سپری کنید.n۳_ این صنف‌ها برای دختران میباشد. (دخترانی که از مکتب فارغ شده‌اند و یا محصل هستند، نیز میتوانند درخواست بدهند‌.)n۴_ صنفهای مذکور کاملا رایگان میباشند و از طریق واتساپ بصورت آنلاین تدریس میشوند.nnبخاطر شمولیت در صنفهای مذکور لطفا با شماره واتساپ ذیل به تماس شوید:n0093778608823nn#ShamamaOnlineClassesn#SupportAfghanGirlsEducation

ADVERTISEMENT

2022-05-04

بنام خدا (ج) nnما سه برادر هستیم و یک خواهرnبسیار وقت پیش خداوند پدر مان را پیش خود برد و ما سه برادر و یک خواهر ماندیم.nمیخواهم درباره خواهرم کمی بگویمnخوشحالم که یک خواهر زیرک لایق و هوشیار دارم و هزاران بار خداوند را بخاطر داشتنش شکر گذاری میکنم.n او یک دختر زحمت کش و لایقی هست که همیشه در درس هایش سعی و کوشش میکند تا به گونه درست درس هایش را بیاموزد.nاو همیشه میگوید که میخواهد در آینده یک داکتر شود و به مردم رنج دیده کشورش خدمت کند. این حرف های او مرا بسیار خوشحال میکند اینکه از سنی کمی در فکر خدمت به وطنش است.nnبخاطر بسته شدن در های مکاتب خواهرکم دچار افسرده گی شده بود و بسیار کم حرف میزد. همچنان او بسیار گوشه گیر شده بود اما با نصیحت و امید های زیاد که برایش دادیم کمی بهتر شد.nو جا دارد تشکری کنم از این صنفهای آنلاین شمامه که خیلی در بهتر شدن اوضاع روحی خواهرم نقش داشته است.nnو درست اس که با امید دادن ما خواهرم خوب‌تر شده ولی امیدواریم این امید ها نا امید نشوند. امیدوارم دروازه های مکاتب دوباره بر روی همه دختران و به خصوص خواهرک خودم باز شود تا برای رسیدن به آرزو هایش تلاش‌هایی که کرده بی نتیجه نماند.nnمیدانم که همه دختران بخاطر بسته بودن در های مکاتب بر روی شان صد در صد نگران و افسرده هستند فلهذا من خواهش میکنم از برادران شان که در این شرایط در کنار خواهران خود مثل کوه ایستاد باشند تا مبادا خواهران مان خود را یک موجود بی ارزش خیال کند.nهمه خواهران ما بر ما حق دارند تا ما در این شرایط کنار شان باشیم.nnنوشته‌یی از یک برادر در حمایت از خواهرشnخواهر وی یکی از دانش آموزان شمامه میباشد.nn#ShamamaOnlineClassesn#SupportAfghanGirlsEducation

ADVERTISEMENT

2022-05-01

پیام تبریکی عید از بانو "خطیبه ظاهر" nn#ShamamaOnlineClassesn#SupportAfghanGirlsEducation

ADVERTISEMENT
2022-05-01

آیا برادران از خواهران شان در عرصه آموزش علم حمایت میکنند؟nنویسنده: برادر بانو رشیده "هادی"nnبخاطر تشویق کردن خواهران‌مان به درس با یک چیز اندک با ظاهر ساده مثل یک پنسل با وجودیکه بدون رنگ است یا یک جمله یا ترکیب چند حرف مانند "تو میتوانی!" میتوانیم حمایت کنیم.nبا گفتن یک جمله من پشتت ایستاده‌ام! یا وقتی آمدن از مکتب گفتن "خسته نباشی جان برادر" میتوانیم خواهران مانرا به آموزش تشویق کنیم. من هم همین قسم میکنم.nn#ShamamaOnlineClassesn#SupportAfghanGirlsEducation

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT