ADVERTISEMENT
Home > Afghanistan > Kabul > Doctor > کلنیک زیبا سازی دندان

کلنیک زیبا سازی دندان

(1 Rate)
(1 Rate)

Other Information

Categories:

Doctor
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form
ADVERTISEMENT

Featured Articles:

2021-08-27

هر سطر پر از ناله و هر بند پر از درد 😭nما تلخ ترین صفحه ی تاریخ جهانیم 😭nخدایا تو به داد ما برس

2021-08-26

طالبان انتحاری میکردند بالای امریکایها nمردم بیچاره جان خود ره از دست میدادن nاشرف غنی فقط یک سمبول بود nامریکا کشور بدست طالبان رها کرد بنام صلح nو طالبان کوشش دارند تا مسلمانان را مسلمان بسازند nو حالی داعش بنام کافر مسلمان ره ازبین میبرد nیعنی تا چه وقت ای مردم باید مشاهده کند مرگ عزیزای خود ره و تا چه وقت فرار کنند ازین دحشت ازین بی رحمی ها مردم افغانستان واقعا مردم بدبختی استن در روی کره زمین 😭💔

ADVERTISEMENT

2021-08-22

مردم پول ندارند و گرسنگی مردم را بسوی افلاس و قحطی خواهد برد.nبانک‌ها و صرافی‌های کشور باید فعالیت خود را از سر گیرند و بانک‌مرکزی برای رفع معضل پیش‌آمده باید اقدامات فوری را روی‌دست گیرد.nاطلاع‌رسانی کنید تا به گوش مسوءلین امارت اسلامی برسد .

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
2021-08-20

یک هنرمند نقاشی کشید و تصور کرد این نقاشی زیباترین است. او می خواست همه را با آن به چالش بکشد ، بنابراین آن را در یک مکان عمومی قرار داد و عبارت زیر را روی آن نوشت:n"هر کس نقصی را ببیند ، حتی اگر ساده باشد ، اجازه دهید یک علامت قرمز روی آن بگذارد."nاو عصر برگشت و آن را با سیگنال های قرمز که نشان دهنده وجود نقص در اینجا و اینجا بود تا آنجا که نقاشی اصلی به طور کامل محو شده بود ، تحریف کرد.nاو نزد معلم خود رفت و تصمیم گرفت که نقاشی را ترک کند زیرا او بسیار بد بود .. معلم به او گفت که فقط عبارت را تغییر می دهد ..n و او همان نقاشی را کشید و در همان مکان قرار داد ، اما رنگها و پر را گذاشت و عبارت زیر را زیر آن نوشت:nهرکس نقصی می بیند ، قلم را بگیرد و آن را برطرف کند. "nهیچ کس تا عصر به نقاشی نزدیک نشد .. و روزها آن را رها کرد ، و هیچ کس به آن نزدیک نشد .. و اینجا جوهر است .. !!nمعلم به او گفت: بسیاری هستند که نقص را در همه چیز می بینند .. اما اصلاح طلبان نادر هستند ، این در مورد افراد است.nما اشتباهات را می بینیم و انتقاد را دوست داریم ، اما هیچ کس راه حلی ارائه نمی دهد 🖤

ADVERTISEMENT

2021-08-19

به آسمان چه مینگری زه بهر دیدن حور 🤚nزمین پر از فرشتگان کوچک و غمگین است nبیا و بال پری ده به کودکان وطن خود nکه عاشقانه ترین رسم عاشقی این استnآنعده دوستان 🙏n و هم وطنان ما که وضعیت اقتصادی شان خوبتر است لطف کنید به همسایه هایتان نیز کمک و همکاری کنید معاشات بند است وضعیت اقتصادی مردم رو به خرابی روان است n👈نوت nبخاطر رضای خداnشیر کنید تا سراسر افغانستان درک و همکاری nدست خیر هم رسانی کنند به یکدیگر خود 🙏

ADVERTISEMENT

2021-08-19

استقلال مبارک 😭n#استقلال فقد یک #کلمه ای است که در طول حیات ام بار بار شنیده ام ، ولی اثری ازش ندیدم ....!nn#اســـتـقـلالnوقتی از خواب بیدار شد،دندانش را با کریم دندان پاکستانی برس کرد، nبرس دندانش هم چینایی بود، بعد رفت آشپزخانه، nتاوه ی ساخت پاکستان را از الماری کشید، nو روغن " شمع عروسی " را ریخت ، سپس کمی "رب ایرانی" به آن علاوه کرد و تخم مرغش را در آن پُخت – سپس شیر " ایفری دی پاکستانی" را در چاینک ایرانی گرم کرد، nروی نانش " قيماق ملک پیک" پاکستانی ریخت .nو در گیلاس روسی اش شیرش را انداخت و نوش جان کرد.nبعد، بوت های ترکی، یخن قاق هندی و کرتی پطلون چینایی اش را پوشید و به موبایل ساخت کوریایی اش نگاهی انداخت و رفت و سوار موتر " کانادایی" اش شد .nو به سوی دفتر حرکت کرد – قطی جوس ايرانی را که تمام کرده بود، به جاده انداخت.nرادیو را روشن کرد و به آهنگ های هندی گوش کرد ، nوقتی در چهار راه رسید، نیم ساعت برای اینکه کاروان موتر های خارجی رد میشدند ، منتظر ماند....nوقتی دفتر رسید، در چوکی اش نشست و کمیپوتر امريكايی خود را باز کرد و در صفحه ی فیسبوک خود نوشت،( 102 ) صد دوهمین سالروز استرداد استقلال کشور به مردم قهرمان و آزاده ی افغانستان مبارک -nاستقلال که از استقلال افغانستان گذشت نامش را نگیرnعجيب است، من ندانستم استقلال چي تعريفی دارد 🤔؟

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
2021-08-16

حد اقل باید یک لباس مشخصی این ها داشته باشند nتا شناسای شود که اینها عضو امارات اسلامی استن بخاطر امنیت بیشتر مردم nهم رسانی کنید مردم عزیزم nتا یک لباس مشخص و یا کارت هویت مشخص امارات اسلامی داشته باشند تا تفاوت میان طالب و دزدان این شهر صورت بگیردnشیر کنید

ADVERTISEMENT

2021-08-16

در تایر طیاره خودرا پنهان کرده بودند افتادن nفکر کنم در جهان اولین بار ایرقم اتفاق بد افتاده باشدn لطفا از ساحات میدان هوای دور باشید فریب حرف های مردم نخورید nامروز همه دنیا وطن مارا رها کردن nاما ما و شما خدای را داریم که میبیند 😔n امریکا بیکار نمانده که بخاطر کمک ما بیایند آنها مردم خود را و کارمندان سفارت خود را میبرندnخدا لعنت کند خاینین و وطن فروشان ای مملکت بیچاره و مظلوم ما را که به این حالت بدبختی انداختنnمتوجه خود باشید مردم عزیزم در کنار یکدیگر خود بمانید n🙏

ADVERTISEMENT

Similar Places:

دوکتر زحل پنجشیری بخش داخله عمومی
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
استاد و متخصص امراض غدوات داخلي )جاغور، شکر، بى اولادى...
ایک نعبد و ایاک نستعین
ADVERTISEMENT
دوست ها لیست فریندها یم تکمیل شده صفحه جدیدم درخدمت...
ADVERTISEMENT
آدرس : کوته سنگی سرک چهارم سیلو مقابل صالون عروسی...
ADVERTISEMENT
برای اولین بار عملیات پروستات بدون شق توسط دستګاه...
ګرانو دوستانو د هر ډول معلوماتو خصوصاً طبي معلوماتو لپاره...
آدرس کیلنیک ما: سرک اول کارته چهار جوار مکتب مستوره...
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
This page is created to serve you know more about...
Midecal information
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT