ADVERTISEMENT
Home > Afghanistan > Kabul > Local Business > Kabul Secularism

Kabul Secularism

(40 Rate)
one block east of Torabaz khan square-by pierre cardin
(40 Rate)
one block east of Torabaz khan square-by pierre cardin

About :

Atheism
ADVERTISEMENT

Description:

Kabul International Restaurant and Coffee shop • The Kabul International Restaurant is a vision of modern and professional service ;one that is in line with international standards of restaurant and culinary industry ,and places customer satisfaction the mainstay of its services . • It has been constant endeavor to ensure that the cuisine and the range of the dishes that we serve are diverse, hygienically prepared and served at ambience of comfort and serenity • Kabul Intentional commenced its activities......

more
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Contact:

one block east of Torabaz khan square-by pierre cardin ,0093
34.5331, 69.1661
ADVERTISEMENT

Other Information

Categories:

Local Business

Payment:

amex ,cash_only ,discover ,mastercard ,visa

Parking:

Parking available ,Street parking ,Valet parking

Restaurant Services:

delivery ,catering ,groups ,kids ,outdoor ,reserve ,takeout ,waiter ,walkins

Restaurant Specialties:

breakfast ,coffee ,dinner ,drinks ,lunch
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form
ADVERTISEMENT

Featured Articles:

2016-03-08

در پس اندیشه هایت فرمانروایی بزرگ ایستاده است !nnمتصور شدن جامعه بدون وجودت را در هیچ اندیشه ای نمیتوان امکان بخشید .nجامعه ای سراسر از پوچی و لودگی و بی معنایی و زندگی در عصر غار نشینی را میتوان تا به حال دستاورد آدمی حساب کرد ، وقتی وجودت را به فراموشی می سپاردن .nولی اما این تفکر غیر ممکن بود، تفکری که به حذف تو بی اندیشد و وجودت را ناقص ترین و پر تشنج ترین چالش آدمی به شمار بیاورند.nچه بر سر جامعه می آمد ، اگر مفهوم زن همان مفهوم کهن و بی ارزش باقی می ماند و معترضی برای دادخواهی حق خویش ، جامعه ای را به خود جلب نمی کرد؟ آیا میتوان تمام دستاورد آدمی و پیشرفت انسانی را متأثر از وجود تو نپنداشت . مگر ممکن بود بدون تو انسان به فضا برود حتی اگر راه تکثر بشری شکلی دیگری می داشت ؟ نه هیچ چیز ممکن نبود اگر تو وجود نداشتی ، میتوان به وضوح شاهکار آفریننده را در وجودت دید . بدون تو جامعه ناقص خواهد بود و پیرامونش به هیچ انگاری ختم می شد و هیچ دستاوردی برای بشریت به ارمغان نمیامد، هیچ تلاشی برای بقا صورت نمی گرفت و هیچ امیدی سرنوشت بشر را تعیین نمیکرد ، هیچ جنگی در نمی گرفت و هیچ صلحی در میان نمی آمد . nواقعا فلسفه انسانی چقدر محدود و زشت می شد اگر تو نبودی . اگر نبودی آیا کسی به عبادت خدایی می پرداخت ؟ اگر نبودی آیا میشد مفهوم انسان را کشف کرد ؟ بدون تو هیچ چیز معنا نداشت و انسان در همان عصر منزوی غار می شد و من هم در باره ارزش تو نمی نوشتم و در همان غار به شکار و سیر کردن شکمم فکر میکردم ... nتو به تمام مفاهیم معنا بخشیدی و انسان را به فراتر از آنچه که متصور می شد رساندی ، اما تا به حال کسی مفهوم وجود تو را آنطور که باید درک نکرده است . nوجودت خجسته باد ، روزت خجسته باد ...

ADVERTISEMENT

2016-03-06

انسان با نوای موسیقی به رقص برمی خیزد.n‌nرقص را بدونِ صدا نمی‌توان متصور شد. ریتم، رقصاننده است. رقص به نوایِ سازی یا آوازی، شکل می‌گیرد. اگر همین رقص را بی صدا به تماشا بروی ، ذهنِ شما آن را ناقص در می یابد و گوشِ شما به دنبال آوا و ریتمی میگردد که به رقص معنا ببخشد .nحتا ممکن است نا خودآگاه صدای از دهنِ شما خارج شود و یا انگشتان دست، خود را هماهنگ با حرکت های رقاص میکنند تا جای خالی رقصنده و کمبودی رقاص را جبران کنند.nn‌هر آوای در گوش آدمی رقصانند است و انسان را به رقصیدن فرا میخواند و ما به دنبال تولید صدای هستیم که با رقصیدن به تجربه پرواز نیز دست یابیم. انسان، با نوایِ موسیقی به رقص برمی‌خیزد. او به آسمان، چشم دارد و دلش پرواز می‌خواهد و رقص برایِ او چیزی همانند پرواز است. این که با ابزارهای غیرطبیعی می‌تواند بلندتر از همه‌یِ پرندگان بپرد، جنونِ ربایندگی‌اش را فرو نمی‌نشانَد. او پروازِی طبیعی و در دسترس می‌خواهد. و رقص به او این امکان را می‌دهد که احساسی نزدیک به پرواز را بیازماید.nn‌

ADVERTISEMENT

2015-08-20

#28 #اسد #استقلالnبین استقلال و دموکراسی پیوند نا گسستنی و قرابت های مفهومی وعلمی غیر قابل تردیدی وجود دارد ، که میتوان گفت دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم می پیوندند.nاستقلال عمدآ در بعد خارجی حاکمیت و دموکراسی در بعد داخلی حاکمیت مورد برسی قرار میگیرد ، از این رو (دموکراسی) مبتنی بر تجلی آزاد اراده مردم در تعیین نظام سیاسی، فرهنگی،اقتصادی، اجتماعی و مشارکت کامل مردم در تمام ابعاد زندگیشان میباشد که همین مشارکت موجب تقویت استقلال کشور شده و استقلال کشور موجب گسترش دموکراسی در یک کشور میگردد.n(استقلال )بیانگر عزم و اراده ملی برای جلوگیری از مداخله خارجیان در امورات زندگی یک ملت است. برای انسان چه در شکل فرد و چه یک ملت ، به معنای آزاد بودن از سلطه و اسارت تحمیلی فرد یا گروه و یا ملتی دیگر است، زیر سلطه اجباری دیگری بودن و بر سرنوشت خویش حاکم نبودن نوعی بردگی است . برای انسان و یا ملت اسیر ، فرقی نمی کند که سلطه چشم آبی باشد یا سیاه چشم، پوستش سیاه ، زرد و یا سفید باشد، هموطن او باشد یا بيگانه. به زبان ساده تر چنین فرد یا ملتی با هیچ معیاری استقلال ندارد .n(دموکراسی)و (استقلال) در افغانستان بیشتر به عنوان واژه و برای آراستن سخنرانی به کار گرفته شده است و در عمل مفهومی برعکس داشته . در افغانستان نه تنها برای حفظ استقلال تلاشی صورت نگرفته بلکه برای جلوگیری از ترویج دموکراسی و ترس از دست دادن قدرت یک عده اسلامگرایان باعث منهدم شدن این غنیمت ملی شده است ، از نود سال به این سو استقلال فقط شکل ناسیونالیستی داشته است و تجلیل روز استقلال صرفآ جهت به خاطر سپردن این روز در تاریخ، صورت گرفته است.nدر انتها میتوان گفت افغانستان هیچ گاه به معنی واقعی کلمه استقلال دست نیافته است و نباید این واژه را از این بیشتر به بازی گرفت.nnToofan Sami Nazari

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
2015-08-08

دیگر ماتم هایم مات شده اند!nانقدر ماتم گرفتم که دیگر بی حس شده ام ...nnزمانی که در نزدیکیت یک بمب منفجر میشود زمان متوقف میشود دیگر هیچ چیز را نمیشنوی و هیچ کسی را نمیبینی جز صدای نفس نفس کشیدن خود را جز دردی که ناشی از جراحت بمب حاصل شده است را حس میکنی و بس اما این حس هم محدود به مقدار خونی که در بدنت است میباشد . دیگر هیچ چیز و هیچ کس برایت ارزش ندارد آنقدر در خونِ جسم بی حرکت و بی حس خود غرق میشوی که همین غرق شدن مجرایی تنفسی تورا میبندد و برای همیشه زمان برایت متوقف میشود . درد دارد برادر میدانم ، میدانم خواهرم دردی که شدید تر از دوران قاعده گی توست ، دردی که با هیچ دردی قابل قیاس نیست .دردی که سالهاست در وجود ما ریشه دوانده است که گویی فکر ریشه کن کردن این درد در ذهن هیچ رهبری خطور نمیکند . رهبرانی که مانند لاشخوار از گوشت و خون مردم تغذیه میکنند.nمردمی را که سالهاست در محدوده ی تفکری قرار داده اند و سالهاست در وجود خود بیگانه اند که حتی نمیتوانند خواست وجودی خود را با خود در میان بگذارند ! نمیتوان به راه راست بشارت داد .n۱۴۰۰ سال میشود که فرصت مطالعه کردن را از مردم گرفته اند و به جای آن تجربه کردن تاریخ را داده اند ، این جماعت سالهاست عصر قرون وسطا را تجربه میکنند ولی تفاوت فاحشی میان عصرها وجود دارد تفاوت در آن است که قرون وسطا میدانستند برای چه چیزی میجنگند اما عصر حال نمیدانند برای چه کشته میشوند .nاین نیز بگذرد یک عده کشته میشوند و یک عده قهرمان ولی یادمان باشد که ختم کشته شدن بی دلیل در گروه سکولار شدن آن کشور است ، آنگاه حداقل میدانید که برای چه کشته میشوید.nکشوری که در عصر حال زندگی میکند نباید تفکر قرون وسطای داشته باشد...nnToofan Sami Nazari

ADVERTISEMENT

2015-07-14

نقل قول از چارلی چاپلین بزرگ:nnاگر شما در اسرائیل به دنیا می آمدید به احتمال زیاد یهودی میشدید.nnاگر در عربستان متولد میشدید قطعآ مسلمان میشدید.nnاگر در اروپا به دنیا می آمدید احتمالا مسیحی و اگر در جاپان به دنیا می آمدید شینتو میشدید.nnپس با این حساب دین پدیده ایست که جغرافیا برای شما تعیین میکند ،nآنچه مهم است انسانیت است که به جغرافیای زمان و مکان محدود نیست .nانسانهای که قلب بزرگ دارند ، شعور بیشتری دارند و مهربانتر هستند . nبیائید خود را با اهرم اندازه گیری انسانیت بسنجیم ، خود را خارج از هر عقاید دینی با معیارهای انسانیت عیار سازیم...

ADVERTISEMENT

Similar Places:

We provide : Geotchnical investigation, Labartory testing, Architecture & Structure...
Universal Alliance Group is a VIP member of Afghanistan Chamber...
ADVERTISEMENT
Spinghar vegetable oil is the very first vegetable oil industry...
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
AfMed Superspeciality Ultrasound Clinic
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
This page has been created to improve the knowledge of...
زرين گروپ، دانش نوين تجربه كهن
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Zohak Village Hotel and Business Park, Green Community is ready...
Senior Advisor for the president in dispute resolution
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT