ADVERTISEMENT
Home > Afghanistan > Kabul > Pharmaceutical Company > Green Oxide

Green Oxide

(1 Rate)
Saidal Naseri Road, 2nd Part of Khairkhana, Kabul, AFG
+93781941000
(1 Rate)
Saidal Naseri Road, 2nd Part of Khairkhana, Kabul, AFG
+93781941000

About :

Our company believes in quality products and wishes to work only with companies having high quality.
ADVERTISEMENT

Contact:

Saidal Naseri Road, 2nd Part of Khairkhana, Kabul, AFG
+93781941000

Opening Hours :


Monday: 09:00AM - 17:00PM
Tuesday: 09:00AM - 17:00PM
Wednesday: 09:00AM - 17:00PM
Thursday: 09:00AM - 17:00PM
Saturday: 09:00AM - 17:00PM
Sunday: 09:00AM - 17:00PM

Other Information

Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form
ADVERTISEMENT

Featured Articles:

2021-10-16

یک چیز را در زندگی خوب فهمیدم؛ هرچه بیشتر تلاش کنیم به آدم خوش‌شانس تری تبدیل میشویم.nnتوماس جفرسونnn#GreenOxide

2021-10-10

خوب بودنت را با خوب تر شدن اثبات کن.nn#GreenOxide

2021-09-28

تدارکات تجهیزات طبی بخش از برنامه های کاری شرکت تجارتی گرین اوکساید می باشد، مسئولین امور مخصوصاً نیروی جوان، با تلاش خستگی ناپذیری امورات تجهیزات طبی را تعقیب می نمایند.nشرکت تجارتی گرین اوکساید افتخار دارد مطابق قرار داد های توافق شده پروژه های اکمال نیازمندی های تجهیزات طبی وزارت خانه های دفاع ملی، صحت عامه و تحصیلات عالی را اکمال نموده و آماده است در قسمت اکمال نیازمندی های تجهیزات طبی و ادویه با مراجع مختلف همکاری نماید.nn#GreenOxide

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
2021-09-23

چرا بعضاً دوا نتیجه نمی دهد؟nتشخیص درست و دوای مناسب زمانی نتیجه خواهد داد که مریض دوا را درست استفاده نماید، بناً مصرف دوای تجويز شده در زمان معین طبق دستور فرد مسلکی بر عهده مریض است.nبعضی از دوا ها بايد با شكم خالی مصرف شوند تا سريعتر جذب دوران خون شده و یا توسط اسید معده تخریب نشود و بعضی دوا ها بايد با غذا مصرف شود تا معده تحريك نشود، بناً اگر داکتر دستور دهد كه دوا با غذا يا بدون غذا مصرف شود، این مورد حتماً رعايت شود تا حد اكثر فوايد درمانی دوا حاصل شود.nn#GreenOxide

ADVERTISEMENT

2021-09-19

جهت حرکت بسیار مهم تر از سرعت حرکت است، خیلی ها با سرعت زیاد به سمت مسیر نامشخص در حرکت اند.nn#GreenOxide

ADVERTISEMENT

2021-09-15

برای بهبود بیماری و استفاده دوا باید به داکتر مراجعه شود، زیرا استفاده هر دوا و یا شکل دوایی دارای اصول مشخص و قواعد ایست که باید توسط داکتر متخصص گوشزد شود. جهت استفاده معقول دوا و حصول اطمینان از تداوی موثر مراجعه نزد داکتر و پیگیری هدایت لازم به نفع مصرف کننده خواهد بود.nn#GreenOxide

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
2021-09-11

بزرگترین لذت در زندگی انجام کاری است که دیگران می گویند: nتو نمی توانی!nn#GreenOxide

2021-09-05

وزیر همان سربازی است که ناامید نشده است...nهرگز تسلیم نشو.nn#GreenOxide

2021-08-29

هرگز تسلیم نشوید، nاگر امروز سخت است و فردا سخت تر، nپس فردا روز روشنی برای تان خواهد بود.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Similar Places:

Import and Export Medicine and Medical Equipments د درملو او...
ADVERTISEMENT