ADVERTISEMENT
Home > Afghanistan > Maimanah > Media > Güney Türkistan Cumhuriyeti جمهوری گونی تورکستان

Güney Türkistan Cumhuriyeti جمهوری گونی تورکستان

(0 Rate)
12
(0 Rate)
12

About :

Güney Türkistan Cumhuriyeti جمهوری گونی تورکستان Güney Türkistan Cumhuriyeti جمهوری گونی تورکستان Güney Türkistan Cumhuriyeti جمهوری گونی تورکستان
ADVERTISEMENT

Contact:

Opening Hours :


Monday: 09:00AM - 17:00PM
Tuesday: 09:00AM - 17:00PM
Wednesday: 09:00AM - 17:00PM
Thursday: 09:00AM - 17:00PM
Friday: 09:00AM - 17:00PM
Saturday: 09:00AM - 17:00PM
Sunday: 09:00AM - 17:00PM

Other Information

Categories:

Media
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form
ADVERTISEMENT

Featured Articles:

2021-08-10

مارشال

2021-05-30

آنه تیلیم

2021-05-30

حلیم یارقینn"جنوبي تورکستان > گونی تورکستان"nاتمه سی حقیدهnاېسلتمه: مجازی صفحه لرده گاه-گاهیده "جنوبی تورکستان" اتمه سی قه یېرده و کیم تماندن بیرینچی قتله قۉللنگن؟ دېگن سۉراق کۉنده لنگ قۉییله دی. أیریم اۉرتاقلر هم موضوعگه قیزیقیب، شو سۉراقنی سۉره گن اېدیلر. قوییده اوشبو مسأله حقیده قیسقه چه آچیقلمه بېریله دی. (یارقین)nتورکي خلقلر عموماً آسیا قطعه سی نینگ شرقیدن باشلب، مرکزی، غربی، قسماً جنوبی و بیرقسم شرقی اروپا، مصر و اۉرته شرققچه کېنگ بیر ساحه ده یشب، حکمرانلیک قیلیب کېلگنلر. بو کېنگ منطقه لر، تورلی جغرافي، تاریخي، سیاسي و مدني شرایطگه کۉره، تاریخ بۉییده یخلیت یا هم بۉلینگن بۉلکلرده تورلی آتلر بیلن اتلگن: هونلر دولتی، شرقي و غربي هون دولتلری؛ اشکانیلر، کۉک تورکلر دولتی، کۉک تورکلر شرقي و غربي دولتلری، مساگیتلر، اویغورلر، قیرغیزلر،کوشانلر، یفتلیلر، تو-کیولر (تېگین شاهلر) دولتی، کابلشاهلر (رتبیل شاهلر)، قانقاه، خزرلر، مجارلر، قره خانیلر، غزنویلر، سلجوقیلر، خوارزمشاهلر، خلجیلر، آلتین اۉرده، قیزیل اۉرده، مصر مملوکلری، عثمانیلر، تېموریلر، شیبانیلر، آق قۉیونلولر، قره قۉیونلیلر، صفویلر، بابریلر، هشترخانیلر، افشاریلر، قاجاریلر، ... کبی کۉپ دولتلر و قلمرولری.nبۉ اۉرینده، تورک خلقیگه تېگیشلی اۉرته آسیا مرکزی نینگ کېنگ منطقه سی "تورکستان" دېیلگن. بیراق بو کېنگ تورکستان هم معلوم وضعیتلرده شرقي تورکستان، غربي تورکستان و جنوبي تورکستان کبی چېکلنگن منطقه لرگه بېلگیلنگن حالده، شو آتلر بیلن تاریخي منبعلرده اېسلنگن و یازیلگن.nتاریخچیلر و تحقیقاتچیلر تماندن اوشبو اته لیشلر نسبي بۉلگن. اۉرنک اوچون امین بۉغرا اۉزی نینگ "شرقي تورکستان" تاریخیده یشب تورگن اۉز یورتی (شرقي تورکستان/ اویغورستان) نینگ غرب تمانیده گی تورکلر یشب تورگن یورتلرنی عموماً "غربي تورکستان" دېگن. (تاریخ ترکستان شرقی، محمد امین بُغرا، ترجمۀ برهان الدین نامق، انتشارات خراسان، کابل: 1396، ص 12، 75، 82، 109، 117، ...) n"جنوبي تورکستان" اتمه سی نینگ قۉللنیشی هم منبعلرده فرقلی دیر: nقزاقستان نینگ جنوبی قسمتلری (چیمکېنت، سايرام، كنتاو، آريس، شردارا، ژتيساي، سارياگاش،...) هم "جنوبي تورکستان" دېیلگن: « منطقة تركستان (بالقزخية: Түркістан облысы; بالروسية: Туркестанская область)، سابقاً منطقة تركستان الجنوبية (بالقزخية: Оңтүстік Қазақстан облысы; بالروسية: Южно-Казахстанская область)، هي إحدى مناطق قزخستان» (قره نگ قوییده گی لینککه:nhttps://www.marefa.org/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86(n قاله بېرسه، اویغورستان یا سین کیانگ نینگ جنوبی قسمی هم گاهی "جنوبی تورکستان" اتلگن. nشونینگدېک، قفقاز منطقه سی مردمی و تحقیقاتچیلری، آذربایجان و ایران تورکلری یشه یدیگن منطقه لرنی گاهیده "گونی تورکستان/ جنوبي تورکستان" دېگنلر. nروس تزارلری و شورالر حاکمیتی دوریده تورکستان یورتی اۉزبېکستان، قزاقستان، تورکمنستان، قیرغیزستان و تاجیکستان کبی اتنیک اساسیده بۉلینگنیچه، منبعلر و نقشه لرده "روسی تورکستان" دېب اتلگن.nبیراق میلادي 1932-ییلگی امریکا تحقیقاتچیلری یازوولری و نقشه لریده، ماوراءالنهر منطقه سی "جنوبی تورکستان" دېیلگن. بو هم 1902-ییلی امریکالیکلر توزگن "جنوبی تورکستان" نقشه سینینگ لینکی:nhttps://www.wdl.org/en/item/15030/nتاریخي منبعلر همده گېزووچیلرنینگ "سیاحتنامه"لریده معلوم بیر تاریخي کېسیمدن باشلب، آمودریانینگ جنوب قیرغاغی (سۉل قیرغاغی، حاضرگی افغانستان نینگ شمالی و هندوکش تیزمه تاغلری نینگ شمالي اېتکلری) شرقدن غربگه اوزونه سیگه توشگن منطقه "جنوبی تورکستان/گونی تورکستان" اتمه بیلن اتلگن.nاېندی بو یېرده کۉنده لنگ قۉییلگن مهم سۉراق، حاضرگی افغانستان آتلی اۉلکه نینگ شمالی قسمی بۉلمیش و اساساً تورکي خلقلر یشه یدیگن منطقه قچاندن باشلب "جنوبی تورکستان" دېب اته له باشلنگن؟nبو مسأله نی بیز ایکی تۉپ تاریخي منبعلرده کوزه تیشیمیز ممکن: بیری افغانستان تاریخچیلری اثرلری و ایکینچیسی اېسه چېت اېللیک گېزووچیلر و تحقیقاتچیلر اثرلری.n1. افغانستان تاریخي منبعلریدن "جنوبی تورکستان" اتمه سی بیرینچی قتله قۉللـه نیلگن اثر، ملا فیض محمد کاتب هزاره نینگ مشهور "سراج التواریخ" اثری دیر.nملا فیض محمد کاتب "سراج التواریخ"نینگ بیرینچی جلدیده "ترکستان جنوبی متعلق بافغانستان" عنوانی آستیده، اونگه تېگیشلی منطقه لرنی قوییده گیچه بېلگیله یدی:n«ترکستان جنوبی متعلق بافغانستانnو آن بدخشان و طخارستانست که جانب جنوب نهر جیحون واقعند دیگر بلخ است که ذکرش از دیگر کتب مقدماً گذشته از جهت مطابقت با ذکر کرنیل یوس فاندیک نقل نشد...»nشونینگدېک، "سراج التواریخ" ده اوشبو منطقه "جنوبی تورکستان"دن تشقری باشقه اتمه لر بیلن هم اېسلنگن: تورکستان، تورکستان صغیر و أیریم موردلرده "افغانستان و تورکستان". n(سراج التواریخ، ملا فیض محمد کاتب هزاره، کابل: هجري قمري 1333-ییل/میلادي 1914، 1-جلد، ص 9، 16، 26، ...)n"سراج التواریخ"ده بدخشان و تخارستان بیلن بیرگه بوتون افغانستان شمال منطقه سی "تورکستان" دېیلگن.nکېین، افغانستان تاریخچیلر و تحقیقاتچیلری "جنوبی تورکستان" اتمه سینی شو فاکتگه اساسله نیب اۉز کتاب، مقاله و رساله لریده اېسله گنلر. جمله دن امانی دوریده گی رشدیه و دارالمعلمین مکتبلرنینگ "افغانستان" آتلی تۉرتینچی اۉقوو کتابیده بو منطقه: ترکستان، ولایت ترکستان، ترکستان افغانی و بیر یېرده هم "ترکستان جنوبی" کېلتیریلگن.n(افغانستان، مطابق پروغرام چهارم رشدیه و دارالمعلمین، به تحریر محمد علی خان ایم. ای. معلم حبیبیه و تصویب ع. ج. فیض محمد خان وزیر معارف، طبع اول، 1306 هجری، مطبعه مطبع لاهور، ص 112)nشونینگدېک، 1367-ییلی کابل بیلیم یورتی، تاریخ فاکولته سی تماندن ملا فیض محمد کاتب هزاره توغیلگنی نینگ 130- ییللیگی مناسبتی بیلن کابلده ییریک خلق ارا علمي سیمینار اۉتکه زیلگن اېدی. سیمینار تشقی ایشلر وزیرلیگی تالاریده دایر بۉلگن اېدی. سیمینارده اۉقیلگن مقاله لردن بیری اوشبو قلم (حلیم یارقین) نینگ "بازتاب وضع سیاسي اوزبیکها در برگهای سراج التواریخ- از تأسیس دولت ابدالیها تا استقلال (میلادي 1747-1919ییللر) اېدی. مقاله ده "جنوبي تورکستان" اتمه سی ملا فیض محمد کاتب تماندن "سراج تواریخ"ده قۉللنگنی اېسلنگن.n(قره نگ: مجموعه مقالات سیمینار بین المللی یکصد و سی و مین سالزاد ملا فیض محمد کاتب هزاره، چاپ فاکولته تاریخ پوهنتون کابل، سال 1368هـ.؛ بو مقاله 1374-ییلی جوزجانان جریده سی/6-10 سانلر همده اۉزبېکچه سی یولدوز جریده سیده باسیلیب چیققن. کېین أیریم قۉشیمچه لر بیلن بو کتابده باسیلگن: برگهایی از تاریخ اوزبیکان افغانستان، محمد حلیم یارقین، انتشارات خراسان، چاپ سوم، کابل: 1392، ص 97-125) nبیراق بو منطقه نی، هم تاریخچیلر و تحقیقاتچیلر و هم عامه خلق عموماً "تورکستان" دېگنلر. "تاریخ احمد شاهی، 2 جلد"، "پادشاهان متأخر افغانستان"، "تاج التواریخ"، "افغانستان در مسیر تاریخ"، "افغانستان در پنج قرن اخیر" و باشقه اثرلرده تورکستان، تورکستان افغانی، تورکستان صغیر، افغانستان و تورکستان اتمه لری کوزه تیله دی.nامیر عبدالرحمن اۉزینی "امیر افغانستان و ترکستان" دېب اته گن. چنانکه اۉغلی امیر حبیب الله تماندن مزارشریفده گی روضه بناسی ایچیده اۉرنه تیلگن "سلامنامه"نینگ سۉنگگیده هم شو نرسه قید اېتیلگن: «... حسب الفرمایش امیر ابن امیر ابن امیر امیر عبدالرحمن خان ابن امیر مرحوم غفران نشان امیر محمد افضل خان ابن آمیر مبارک خلد اشیان امیر دوست محمد خان افغان ابدالی محمد زایی شاه افغانستان و ترکستان ۱۳۰۶ در شهور سنه ثلث مائه و سته بعد الالف، ثبت باب فیض انتساب شد.» (البومده سلامنامه نینگ فوتوسیگه باقینگیز)nامیر امان الله نینگ هجري (1302) ییلگی نظامنامه سیده هم بو منطقه "تورکستان" دېیلگن.برهان الدین کشککی نینگ "راهنمای قطغن و بدخشان" اثریده "تورکستان" منطقه سی، هم متنده و هم نقشه ده کېلتیریلگن. (راهنمای قته‌غن و بدخشان، برهان‌الدین کشککی، مطبعه سنگی وزارت حربیه، کابل: 1303.)nجاناتن لی "اېسکی سلطنت/ سلطنت دیرینه" آتلی کتابیده افغانستان شمالینی 4 ته آت بیلن اېسله گن: تورکستان، صغیر تورکستانی، افغان تورکستانی و تۉرت ولایت.n)The "Ancient Supremacy": Bukhara, Afghanistan and the Battle for Balkh, 1731-1901nJonathan L. Lee, BRILL, 1996nAfghanistan: A history from 1260 to the Present Day nJonathan L. Lee, Reaktion Books, London, 2018(n2. چېت اېللیک تاریخي و تحقیقي منبعلر: nچېت اېللیک تاریخچیلر، تحقیقاتچی و سیاحلر ملا فیض محمد کاتب دن بیرآز بورونراق (40 ییلدن آشه) "جنوبي تورکستان" اتمه سینی قۉللـه گنلر. بو اۉرینده أینیقسه تورکیه تحقیقاتچیلری بورونراق و کۉپراق ایشلتگنلر.nچنانکه احمد رفعت "سراج التواریخ" دن آلدین "جنوبي تورکستان" اتمه سینی ذکر اېتگن: n«(بلخ)- آسیاده ترکستان جنوبی ممالکندن بر اسکی و مشهور مملکتدر. بوراسی ملوک پیشدادیانگ برنجیسی اولان (کیومرث) طرفندن روی ارضده اک اول بنا اولنان شهر در....»n(لغات تاريخيه و جغرافيه، 2- جلد، مولف احمد رفعت، محمود بیك مطبعه سى، استانبول: میلادي 1881 [هجري قمري 1292]، ص 131)nتورکیه ده چاپ بۉلگن باشقه منبع لرده هم "جنوبي تورکستان" 19 نچی عصر آخرلریده قید اېتیلگن. بعضی بیر منبعلرده "جنوبی تورکستان" آمو دریانینگ ایکی یاقیگه نسبتاً اتلگن.nشونینگدېگ، اوروپالیک گېزووچی(سیاح) ژرژ شاردن اۉز "سیاحتنامه"سیده حاضرگی افغانستان شمالی منطقه سینی "جنوبي تورکستان" اتمه سی بیلن اېسله گن: «... مثلاً می گویند خاقان یا خان بزرگ، که امپراتور ترکستان جنوبی است. خان بلخ، سمرقند، بخارا، که از تاتارهای ازبک هستند...»n(سیاحتنامه شاردن، ترجمه محمد عباسی، چاپ موسسه مطبوعاتی امیر کبیر، تهران: سال 1339 هجري خورشیدی، جلد8، ص175)nمیلادی 1867- ییلی بمبئی نشریه سیده خلم و تخته پل(مزارشریف –یارقین) محمد عظیم خان اۉغیللریگه ایما قیلینیب، بو منطقه لر "جنوبی تورکستان" دېب اېسلنگن.n (The Bombay Gaztteö 14 October 1869)nمنبعلرگه کۉره "افغان تورکستانی/تورکستان افغانی" اتمه سینی بیرینچی قتله ییت قۉللــه گن، شېکیللی. افغان چېگره سی کمیسیونی عضوی میجر ییت (Major C. E. Yate) اۉزی نینگ "شمالي افغانستان" اثریده "تورکستان" و "افغان تورکستانی" اتمه لرنی قۉللـه گن:n)Northern Afghanistan, Major C. E. Yate, London: 1888, p 60, 242, 250, 266, …(nاوشبو یورتگه "افغانستان" آتینی هم بیرینچی یۉله انگلیسلر بېرگنلری بونینگ مهم دلیلی بۉلسه کېره ک! کېین "افغان تورکستانی" اتمه سی کاتب، غبار، فرهنگ، ... کبی افغانستانلیک تاریخچیلر و تحقیقاتچیلری تماندن هم قۉللندی. بیراق افغانستان نینگ اۉزیده کۉپراق "تورکستان" اتمه سی قۉللنردی. یوقاریده اېسلنگنیدېک، حتی امیر عبدالرحمان اۉزینی "افغانستان و تورکستان امیری" دېب اتردی. nکۉپلب چېت اېللیک تحقیقاتچی و گېزووچیلر افغانستان شمالی منطقه سینی اۉز اثرلریده "تورکستان" دېب اېسله گنلر: هنری والتر بیلیو "افغانستان نژادلری"؛ جوزف فریه "فریه سفرنامه سی"؛ مونت ستوارت الفنستین "کابل حکومتی"؛ هنری دیورند "بیرینچی افغان اوروشی"؛ خانیم لیدی سیل «شبخون افغانان»، میرعزت الله "مرکزی آسیاده سفر"؛ "یوهن وود "آمو دریا منشاءسی"؛ موهن لال "پنجاب، افغانستان و تورکستان سفرلری" و "امیر دوست محمد خان"؛ ....nبو اۉرینده اېنگ قیزیق نکته، هجري اۉن اوچینچی یوز ییللیک نینگ مشهور شاعری میرزا نیازی بلخی بن برات (وفاتی قمری 1292/میلادي 1856-ییل) دېوانیده بیر نېچه یۉله بو منطقه نی "اۉزبېکستان" دېب اته گنی دیر:nهر فقیری که آمد از کابلnسیر در ملک اۉزبېکستان شدnو بو بیتده اېسه "تورکستان" و "اۉزبېکستان" سۉزلرینی معناداش (مترادف، سینونیم) یۉسینده قۉللـه گن:nیارب این شور از کجا در ملک تورکستان فتادnدابةالارضی مگر در اوزبیکستان آمدهn(دېوان میرزا نیازی بلخي، نسخه خطی مربوط محترم سید محی الدین گوهری. نیز کتاب: "برگهایی از تاریخ اوزبیکان افغانستان، محمد حلیم یارقین، چاپ سوم، انتشارات خراسان، کابل: 1392، ص 98 و 99)n"اۉزبېکستان" سۉزینی میرزا نیازی بلخی "جنوبی تورکستان"گه نسبتاً ایشلتگن کېزده، حالی بویوک تورکستان یا روس تورکستانی بۉلینیب، اۉزبېکستان ناملی منطقه رسماً یۉق اېدی!n"زمینه ها و پیشینۀ جنبش اصلاحی در افغانستان" ناملی کتاب مؤلفیچه، بو اۉلکه نی یلغوز "افغانستان" اته لیشی و "خراسان" و "تورکستان" نی آلینیب تشلشده محمود طرزی نینگ رولی کته بۉلگن... او حتی اۉز عایلوي و اېسکی تخلصینی هم ترک اېتیب، اۉرنیگه "افغاني" لقبنی اختیار قیلدی. n(قره نگ: زمینه ها و پیشینۀ جنبش اصلاحی در افغانستان، عبدالمجید ناصری داوودی، قُم: 1379، ص 193-195 و برگهایی از تاریخ اوزبیکان افغانستان، محمد حلیم یارقین، ص 99-100)nمیلادي 19- یوز ییللیک اداغی و 20- یوز ییللیک باشلریده عثمانی امپراتورلیک دولتی و اوندن بورونراق اېسه هند تېموریلر دولتی یېمیریلگندن سۉنگ، رېجه لشتیریلگن غرب مستملکه چیلیک مشئوم سیاستی طفیلی منطقه و دنیا مقیاسیده کېینگ "تورک ستیزلیک" ایده و سیاست یۉلگه قۉییلدی. بوندن مقصد، دنیاده تورک ملتی قیته اۉتمیشده گیدېک سیاسي، حربي، اقتصادي و کلتوري امکان، کوچ و نهایت حکمرانلیککه اېگه بۉلمسلیگی، دنیا خلقلریگه تورکلرنی اوروشقاق و کۉچمنچی کبی بۉلمه غور و اۉیدیرمه خصلت و عادتلر بیلن تانیتیش اېدی!nبو سیاست و ایده نی یۉلگه قۉییشده انگلیس و امریکا باشچیلیگده گی کۉپلب اوروپا دولتلری، روسلر، چینلر، و بولر اۉرنتگن یا حمایتیده بۉلگن عرب، پارس، اوغان/پشتون دولتلری جدا کته کۉلمده گی تبلیغات و پروپاگندلرنی باشله دیلر. تورلی بیلیم ترماقلری، أینیقسه تاریخ، اتنوگرافی، ادبیات، سیاست، صنعت و اقتصاد متخصصلری سفربر قیلیندی. اۉنلب، یوزلب جعلي تاریخلر، سندلر، فیلملر و کتابلر و حتی مجهول و ساخته شخصیتلر یره تیلدی. منطقه و اۉلکه میزده أینیقسه ایرانلیک و افغانستانلیک بیباک جعال و تحریف قیلووچیلر کېنگ کۉلمده مقاله و کتابلر یازدیلر و شو مسأله گه تېگیشلی غربي متخصصلر اثرلرینی اۉگیریب نشر قیلدیلر. nبو مشئوم آقیم اۉلکه میز، منطقه و بوتون دنیاده همان دوام اېتماقده. "تورکستان" سۉزینی کتابلر، آنگلردن و تیللردن یوویش و یۉقاتیش اوچون کېسکین و کېنگ حرکت باشلندی. اۉرته آسیا بویوک تورکستانی روس مستملکه چیلری تماندن باستیریب آلیندی. بویوک تورکستان، تورکي اوروغلر اساسیده کۉپلب کته-کیچیک منطقه و سیاسي باشقروو تشکیلاتگه بۉلیندی و اتلدی. شرقي تورکستان یا اویغورستان "سین کیانگ" دېیه باشلندی. بوگون "تورک" سۉزی، تورکیه اۉلکه سی آتیده گینه همده "تورکستان" سۉزی اېسه قزاقستان اۉلکه سینینگ جنوبی ولایتی آتیده گینه رسمي و عملده سقله نیب قالگن!nافغانستانده هم بو مشئوم آقیم و سیاست طفیلی، تورکستان، جنوبي تورکستان، تورکستان صغیر و حتی افغان تورکستانی هم کتابلر و نقشه لردن یۉق قیلینه باشلندی. حتی میده یا کته قیشلاقلر و شهرلردن تورکی آتلرینی یۉق قیلیش، تحریف و تصحیف قیلیش و المشتیریشده کېسکین و ایزچیل حرکت باشلندی. تورکستان، جنوبی تورکستان، تورکستان صغیر یا تورکستان افغانی اۉرنیگه "شمالی افغانستان"؛ "صفحات شمال"؛ "زون شمال"؛ "سمت شمال" و "شمال" کبی اتمه لر قۉللنه بېردی. "قته غن و بدخشان" هم "افغانستان شمال شرقی/شمال-شرق افغانستان" دېیلدی. بوگونگه کېلیب، "تیربند تورکستان" آتلی تیزمه تاغلرنی سۉنگگی چیقه ریلگن هیچ بیر اۉقوو یا تحقیقي کتابلر و نقشه لرده اوچیره تمه ی سیز. خودی تورکستان یورتی و تیربند تورکستان دېگن تیزمه بویوک تاغنی یېر یوتگندېک!....nبیراق تورکستان و جنوبی تورکستانگه قرشی شونچه یاووزلیکلرگه قره مه ی، سۉنگگی تۉرت اۉن ییللیکده اۉلکه ده سیاسي، مدني و اجتماعي اۉزگریشلر یوز بېریب، بورونغی مستبد حاکمیتلر یره تگن محرومیت و قتغانلر طلسمی سیندی. اۉزبېک، تورکمن و عموماً تورکتبار خلقلرنینگ سیاسي آنگی انچه اۉسیب، اولرنینگ ایلغار ضیالیلری و تورلی سیاسي و مدني حزبلر، اویوشمه و تشکیلاتلری نینگ کوره شی طفیلی، تورکستان، جنوبی تورکستان/گونی تورکستان اتمه لری قیته خلق آنگی، تیلی همده تورلی کتاب و مقاله لر، میدیالر و مدني ییغینلر، اویوشمه لر، اقتصادي فعالیت قیله دیگن شرکتلر و جمغرمه لر آتی و ذاتلریده تاپیلدی و قۉللنه بېردی. بو آقیمده، أینیقسه ثور اۉزگریشلری تأثیری و قاله بېرسه مارشال دوستوم باشچیلیگیده گی "افغانستان ملی اسلامی جنبشی" حزبی نینگ تأثیر و رولی اولکن اېدی. بو اۉرینده جنوبی تورکستان فدرالی اداره اېتیلیشی و حتی مستقل بۉلیش شعارلر و ادعالر هم یوزه گه چیقیشیگه گواه بۉلیب توریبمیز.nنتیجه:nتورلی یازمه منبعلرگه کۉره:n1. حاضرگی افغانستان نینگ شمالی و آمودریا قیرغاغی نینگ جنوبی منطقه لرگه نسبتاً "جنوبي تورکستان" اتمه سی قۉللـه نیش کرونولوژیسی، افغانستان منبعلریده چمه سی 107 ییل (سراج التواریخ) و چېت اېللیک منبعلرده اېسه 140 ییل (احمد رفعت: لغات تاریخیه و جغرافیه) اۉتمیشگه اېگه.n2. میلادي 18- یوز ییللیکدن باشلب، 20- یوز یللیک باشلریگچه بۉلگن کېز چۉزیغیده، عثماني و هند بابریلر امپراتورلیگی یېمیریلیشی، اۉرته آسیاده بخارا، قوقند و خیوه خانلیکلری روس دولتی تماندن بیرین-کېتین باستیریب آلینیشی، پارس (ایران)ده قاجاریلر حاکمیتی توگه تیلیشی همده اویغورستان چین دولتی ارقه لی باستیریب آلینیشی کبی تورکلرگه تېگیشلی مهم تاریخي واقعه لر یوز بېردی. nعینن شو کېزلردن باشلب، دنیا مقیاسیده "تورک ستیزلیک" سیاستی کېنگ تبلیغات و پروپاگندلر ارقه لی یۉلگه قۉییلدی. شو استراتیژیک مشئوم سیاست و تفکر یوزه سیدن، "تورکستان" و "تورک" سۉزلری و شو بیلن بیرگه بویوک تورکستان، شرقی تورکستان، جنوبي تورکستان و غربي تورکستان کبی اتمه لرنی جغرافي منطقه لر، سیاسي توزیلمه لر، تاریخي و تحقیقي کتابلردن یۉق قیلیش اوچون کېنگ حرکتلر باشلندی.n3. بو مشئوم سیاست افغانستانده هم چېت اېللیکلر حمایه سی آستیده اۉرنه تیلگن تورلی دولتلر ارقه لی عملگه آشیریلدی و همان دوام اېتماقده. "تورک"، "تورکستان"، "جنوبي تورکستان"، "افغان تورکستانی" و "صغیر تورکستان" کبی اتمه لر رسمي منبعلر، دولت آتی و منطقه دن آلیب تشلندی. n4. سۉنگگی 3 اۉن ییللیکده، تورک-اۉزبېک ضیالیلری ارقه لی تورک، تورکتبار، تورکستان و جنوبي تورکستان کبی سۉزلر و اتمه لر ییغینلر، مطبوعات و میدیالر همده مدنی اویوشمه لر آتیده قۉللنماقده.n* بو حقده بحث آچیق، البته. حرمتلی اۉقووچیلر مسأله حقیده اۉز فکر و ملاحظه لر و معلوماتلرینی بیز بیلن شریک قیلسه لر ممنون بۉله میز.n** اوشبو یازووگه تېگیشلی أیریم منبعلر، نقشه و فوتولرنی ایزلب تاپیب مېنگه صمیمی یاردملشگن حرمتلی و عزیز دۉستلر داکتر سعید عظیمی، استاد رحیم ابراهیم، استاد نامق و استاد یعقوب قره ش لرگه چوقور منتدارلیک بیلدیره من.nM.h. Yarqin

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
2021-05-22

#چرا فارياب؟nاز منظر ژيئوپليتيك لقبِ بابُ الشمال برايش داده شده به اين معني كه اگر گروهي بخواهد صفحات شمال كشور كه حاوي چندين ولايت است تسخير نمايد نخست بايد از دروزاه وارد گردد و آن دَر فاتح بدون شك و شبه ولايت فارياب است. لقب دروزاه شمال براي فارياب از جهت كسب تجربه هاي تاريخي برايش اِهدا گرديده زيرا در جنگ هاي ٤٠ سالِ اخير هميشه رول عمده را در تعين سرنوشت شمال بازي نموده است. nاز سوي ديگر، ملت فارياب زمين، در طول تاريخ دائما شهامت و قهرماني آفريده زيرا ملت است هيچ وقت به ظلم، استبداد و ديكتاتوري تن نداده بلكه بر عليه آن قد علم نموده است. nشما اگر در حافظه يي تاريخي تان مراجعه نمايد از زمان ظاهر شاه گرفته تا دوره يي مجاهدين هميشه ملت قهرمان فارياب زمين تاريخ آفريده در نهضت اسلامي جوانان دوره ظاهر شاه رهبر و ليدر نهضتيان آن دوران از فرزندان اصيل فارياب زمين بوده در شكست قشون سرخ و در پيروزي مجاهدين و هم چنين در تشكل و پيدايش حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان رُول بسزايي را بازي كرده است. همين فارياب به ويژه با يك معامله مخفي و ننگين راه طالبان را در صفحات شمال باز كرد. خصوصًا در بيست سال اخير بعد از حكومت گويا دمكراسي چه دسيسه ها و ترفند هاي سياسي بر عليه حزب جنبش ملي اسلامي نشد!. nتمامي آن دسايس باز هم با شهامت و فدا كاري ملت غيور فارياب زمين خنثي گرديد. nاز اهميت (باب الشمال) مي توان فراون صحبت كرد اما من با اين پرسش به بحث ام خاتمه مي دهم.n#سوال: nچرا اشرف غني با اين همه عجله در روز سوم عيد بدون مشوره بزرگان از ولايت لغمان يك لغماني را با عزل داكتر فايق وي را تعيين نمود؟؟؟ nآن هم بعد از نشست مخفي اشرف غني با پاكستاني ها؟؟؟nبراي شما جالب نيست ؟؟؟nاين يك معامله كلان سياسي نيست!!؟nما در غياب براي ديگران فروخته نشديم ؟؟؟nآيا تاريخ تكرار مي شود؟؟nمهدي

ADVERTISEMENT

2021-05-22

از معترضان جداّ تقاضا میگردد در اعتراضات بعدی جز #پرچم_گونی_ترکستان دیگر پرچم بر دستان شان دیده نشود !nملت میتواند حکومت را بوجود بیآورد انشاءالله که ما میتوانیم .nnلطفا بخاطر آگاهی دیگران لایک و شیر کنید.

ADVERTISEMENT

2021-05-20

دولت جمهوری گونی تورکستان

ADVERTISEMENT
2021-05-20

حامیان گونی تورکستان بخاطر تشکیل حکومت صدا بلند گردند. nجمهوری گونی تورکستان به همه ی مردم مبارک باد.

2021-03-12

https://www.facebook.com/watch/?v=849186902692812

Similar Places:

We’ve been providing the best lessons
سفارش هر نوع نقاشی به سایز ها و سبک های...
The only instructive page of Master Mohammad Ismail Bek
ADVERTISEMENT
خدمات مشتریانو مومو از A تا Z
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Website: http://uzbekifood.blogspot.com/
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT