ADVERTISEMENT
Home > Afghanistan > Kabul > Public Figure > Ghezal Sahra آهوی صحرا

Ghezal Sahra آهوی صحرا

(0 Rate)
kabul Afghanistan
(0 Rate)
kabul Afghanistan

Contact:

kabul Afghanistan

Other Information

Categories:

Public Figure

Parking:

Parking available ,Street parking ,Valet parking
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form
ADVERTISEMENT

Featured Articles:

2012-06-17

عصر فیسبوک

2012-04-08

nچور و چپاول ، اختلاس و فساد در چهره مشاور های بیشمار ریاست جمهوری و وزارت های افغانستان .. ......در کشور زندگی میکنیم کودکان و نوجوانان و زنان ما عقب دروازه های کشور های خارجی برای فرار از گرسنگی و بیکاری میمیرند ،لت و کوب و تحقیر میشوند و در دریا ها غرق میشوند ، مادران از نداشتن غذای کافی در هنگام ولادت میمیرند ، کودکان به سو تغذیه دچار اند ولی ریس جمهور و وزرا ما میلیونها دالر را برای یک عده اشخاص میلیونر و قصر نشین بنام مشاور تحفه و رشوت میدهد . در کشوری زندگی میکنیم که ریس جمهور ما جرات برکناری اشخاص را از مقامات دولتی ندارد هر کسی را که از هرجایی و از هر مقامی برکنار کرده است دوباره بر گرده ی این ملت فقیر و بیچاره نشانده و از خون و گوشت و پوست کودک گرسنه ما ماهانه هزار ها دالربرایشان رشوت و یا تحفه میدهد و در مجلل ترین قصر ها به پاس بیکاری انها برایشان کرایه میدهد . وزیران بیشتر از پرسونل کاری مشاور دارند هر نازدانه را که از سوی دوست و رفیق و خویشاوندانش معرفی کرده است بخاطر معاش بلند مشاور مقرر کرده است . پس این یک اختلاس و یک دزدی و یک فساد آشکار از پول خیرات و صدقه خارجی ها به ملت فقیر و بیچاره نیست؟ این دزدی و اختلاس را در کدام محکمه بین المللی محاکمه خواهند کرد؟ ای جوانان ای نسل سرگردان هر جایی دنیا که هستید و بر هر دروازه که صدای عدالت طلبی را میشنود فریاد درد خود را برسانید ، فقط به این ظالمان نفرین بفرستید و صدای اعتراض خود را بلند کنید . فقط تشکیل احزاب کار شما نیست . هر فریاد شما یک سنگ از کوه بلند مقاومت شما را در مقابل ظلم و بی عدالتی های این دزدان بنا خواهد کرد و این طلسم ظلم را با فریاد اعتراض شکست خواهید داد . دیگر از ظالمان و منافقان حمایت نکنید و بخاطر آینده خود و نجات از بدبختی اعتراض کنید وبه هر گوش بشردوست و انسانیت که نزدیک هستید برای رهایی از این ظلم نجات بطلبید . صدای اعترض شما طلسم ظلم و بیدادگری را حتما میشکند .

ADVERTISEMENT

2012-04-06

تبلیغات وزارت صحت عامه برای جلوگیری از بارداری و و لادت های متواتر ضربه شدید به پیکر آینده افغانستان است . این وزارت ندانسته و بدون تعمق و دورنگری به آینده این کشور جنگ زده مادران را از نسل سازی باز میدارد . روزانه صد ها جوان افغان در اثر جنگ ها میمیرند ،مادران در اثر ولادت ها میمیرند ،نصف نفوس به امراض روحی و جسمی دچار است پس اگر نسل سازی در این کشور توقف داده شود و یا کاهش داده شود در آنصورت بعد از صد سال این کشور را فقط چهار پیر مرد و 10 پیر زن مریض کنترول خواهد کرد؟ . .این کشور نسبت به تمام کشور های جهان به نسل سازی و نیرو جوان و تولدات بیشتر ضرورت دارد . هر قدر میزان تولدات در این کشور بیشتر باشد به آینده این کشور مفید است . شما تنها نگران جنبه اقتصادی اش نباشید . اگر حکومت ها نتوانند اداره درست داشته باشد ضرورت های زندگی یک پیرمرد تنها را هم تامین کرده نمیتواند .پس مادران را حمایت و تقویه کنید تا به کار و بار خود برسند تا نفوس از دست رفته این کشور را جبران کنند و اینده این وطن را با نیروی قوی کودکان و جوانان ایتده سازتامین کنند .

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
2012-03-15

nزندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست nبندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیستnnبا حقارت گر ببارد بر سرت باران دٌرnآسمان را گو برو بارندگی در کار نیست

2012-03-10

این دختر افغان مدینه طاهری مودل زیبایی جرمنی شده است . از زیر چادری مولی برامد.. ملا ها متوجه باشند که دندان های شان از قهر نریزد.

ADVERTISEMENT

2012-03-08

http://youtu.be/D3_T7b7p0hU

ADVERTISEMENT
2012-02-27

آراستن ظاهر و لباس انسانها را 180 درجه ظاهرا زیبا میسازد

Similar Places:

National interest should be every wise men's real interest. ...
ADVERTISEMENT
The Attorney General’s Office of the Government of the Islamic...
ADVERTISEMENT
This page is created in memory and honor of Mir...
ADVERTISEMENT
The Official Facebook Page of (Abdul Waris Ahmadzai)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
رسول الله ﷺ فرمایي: "د هغه چا مخ دې الله تعالی...
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Abdul Rahim Ayoubi Former Member Of Afghan Parliament And Leader...
writer | social activist | Motivational speaker | PeaceBuilder |...
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT