ADVERTISEMENT
Home > Types of Businesses > Personal Blog > Ed-famous Dell

Ed-famous Dell

(9 Rate)
+50931692322
(9 Rate)
+50931692322

About :

Di tout zanmi'w yo men nouvo paj Ed-famous lan (Ernst K. Deliard) vin abone pou'n toujou jwenn bonjan konsèy pou vi nou relasyon nou epi maryaj nou, ann gaye nouvèl la ansanm.
ADVERTISEMENT

Contact:

+50931692322

Other Information

Categories:

Personal Blog
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form
ADVERTISEMENT

Featured Articles:

2021-09-15

Demwazel sa aprann ke menaj li damou anpil la se nèg manmanl. Li bezwen konsèy ou.

2021-09-15

Menaj Demwazel sa ap fèl chante ak video sexy li konn voye pou li.

2021-09-15

Vin pale ak papaw

ADVERTISEMENT
2021-09-15

Papa timoun yo refize okipe yo

2021-09-14

Se apre 6 lane maryaj mesye sa ap konnen ke madanm li pa gen matris. Poutan li jenn gason li anvi gen pitit. Li bezwen konsèy ou.

2021-09-14

Ou vo plis ke sannOu renmen ak misye lontan sa m' konprann ou, ou pase anpil mizè avè'l ou pran anpil imilyasyon pou li jiskela m pa gen problem avè'w, li te toujou ap ba'w espwa fè'w kwè ke se avè'w l'ap marye se avè'w l'ap fè vi'l pandan ke'l te gon bon menaj ke'w pat janm okouran. Pandan 2 fwa ou jete pitit pou li, paske'l tap di'w li poko pare li poko ka okipe timoun pou'w tann lè nou nan kay ansanm oubyen lè nou marye w'a ansent pou li, enbesil ke'w ye ou dakò. Men kòn ou kòmanse pouse lè'w wè se pa sitiyasyon misye ki chanje se pa rich li vin rich se pa nan bòlèt li genyen pandan'l t'ap fè'w kwè ke'l poko pare a li t'ap pare vi'l ak yon lòt fanm, se wè ou wè misye ap marye se wè ou wè vant madanm li ap moute se wè ou wè l'ap damou. Regrè melanje ak remò soti pou pote'w ale pou fini avè'w pou koupe souf, w'ap raple'w tout kantite nèg ou tap refize pou misye tout rezistans ou fè pou'w te ka ofri'l fidelite, epi gade jodi a nan kisa'l lage'w. nnMen konnya pa gen pyès rezon pou'w tande misye k'ap vin di'w ke se paran fi a ki te ba li presyon ki fè'l marye, menm si'w ta dènye klas ti sina dènye lòk sa ou pa ta sipoze bwè'l. Misye pa k'ap mete'w chita pou fè'w kwè ke'l pra'l divose ak madanm li e ou menm pou'w chita ap tann li. Si bag li a te sanble'w se nan dwèt ou li t'ap ye. M ka konprann ou te gen pasyans lè'w te wè menaj ou te gen lot it fanm sitou lè'l toujou ap fè'w kwè ke se ou ki prefere a, men depi'l marye deba a fini. Ou menm avè'l pa gen anyen pou'n di ankò, menm bonjou'w pa ta dwe pou moun sa alevwa pou'w ta kontinye kite'l ap drive'w sou preteks ke'w te tro renmen'l ou pa ka refize'l. Ranmse karaktè'w jenn fanm met granmoun sou, mete'w 4 fwa pi bèl ke avan kontinye frape ak lekol ou kontinye travay di, lavi sere yon pi bel sipriz pou ou. Nèg sa ou wè ki ale a pat pou ou, tankou jan gran anm toujou di fanm gen 7 so pou'l pran ou apèn sou twazyèm nan. Pa gen rezon pou'w abandone releve rekanpe bel grenn fanm sa ke'w ye a, moun sa ki abize'w la ap jwenn ak pa'l pi devan lavi a se konsal ye sa'w fè se li'w wè, ou pap bezwen leve yon ti pay pou li kite lanati aji.nnPa bliye LIKE paj la nEpi tag yon zanmi'w

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
2021-09-14

Si lanmou'w te konn bay la te orijinal si se pat filtè ki te konn fè'w parèt sensè, si se ak tout kè'w tout nanm ou ou te kanpe la nan relasyon an, yap tounen sou ou kanmenm. Genyen laront ap anpeche yo tounen men yap voye moun, yap fè fo paj pou yo vin suiv ou sou entènèt. Pandan tout rès ekzistans yo yap regrèt yo te pyetine yon lanmou sensè tankou sa'w te ofri a. Bel moun fasil pou trouve se bon moun ki difisil. Nan lè w'ap fin suiye mezi dlo ki te nan je'w se lè sa li menm l'ap kòmanse kriye pou ou. Lè w'ap fin geri se lè sa flèch lanmou va pike konsyans li. Men sèl bagay m swete'w pa pran nan pyèj yo lè yo tounen, m swete'w pa disponib ankò pou ba yo yon ventyèm chans. Fè yo santi ke ti sina a konn valè'l konnya, piyay la fini. Moun nan ka toujou gen plas yo tout kote sou latè men nan vi'w NON.

ADVERTISEMENT

2021-09-14

Kale je nou medamnnMwen tonbe sou telefòn menaj mwen ke'm gen 5 an renmen avè'l, se lè sa map reyalize ke'l pat janm renmen'm. Nan tan renmen ke'm fè avè'l yo, poko janm gen yon jou li lonje'm yon dola menm si mwen pa konn mande'l tou, poko gen yon jou anivèsè'm pou'l banm kado, li poko janm chita ap eksplike'm janm bel janl renmenm jan'l anvi pase tout rès vi'l avè'm. Mwen te toujou dakò sa yo pat konn deranje'm, paskem te panse kou nou marye lap chanje, lap wè'm yon lot jan, lap anvi depanse pou mwen ect... men m sonje Ed-famous te di yon fwa sa moun nan moutrew la se ekzakteman sa'l santi, ni bag ni fiyansay ni maryaj pap chanje sa, se konnya mwen konprann.nnLè'm ale nan konvèsasyon li menm ak yon demwazel kem konn wè kap moute souvan sou ekran telefòn li. Mwen wè foto kote yo nan plaj poutan menaj mwen pa konn ofri'm sa, mwen wè kote'l ap di demwazel la fè tèt ou bel map pase pranw poun al nan bal bagay konsa poko janm rive avem menm yon fwa. Mwen wè foto kotel voye 3 bel rob pou demwazel la chwazi kisal prefere, e mwen te wè rob yo lakay li a li te dim se ti sè'l la ki bliye komès li nan chanm li an. Mwen wè foto kote lap mete chèn li achte pou demwazel la nan kou li. Pandan ke tout 5 an renmen nou an, li pa janm ofrim anyen. Okontrè li toujou bezwen kob nan men'm, li toujou ap plenyen banm. Manman'l toujou malad, pitit li toujou sesi fanmi'l toujou sela.nnMedam m pase poum di nou, lè yon neg ap trete nou tankou chyen sispann chita ap gaspiye ane nan vi nou avel sou preteks ke lel marye ak nou lap chanje, sou preteks ke nou tro damou nou pa ka kitel. Sispann di m gen trop tan ak entel map ront si moun ta konnen nou separe. Pa moutre moun ke kèlkeswa move tretman lap ba nou an trò bon pou nou. Mwen te panse lave pase fe manje pou menaj mwen tal fè'l wè nan mwen yon fanm, men sa te plis fel wè nan mwen yon bòn, m pa di nou pa rann menaj nou sevis men toujou kite yon ti rezèv. Toujou kite gro efo yo pouw bal anvi al pi lwen avew. Fanm sa pyes fanmi'l pa konnen'l poutan se li menm kap renye nan kè misye, se okazyon misye tap chèche poul voyem jete.nnPa bliye pandan youn wè ti menaj sou kote nan ou chaje lot ki wè madan marye yo manman pitit yo lajwa yo bonè yo avè'w. Pa rete pran imilyasyon nan men pèsonn pou kèlkeswa rezon an.

ADVERTISEMENT

2021-09-14

Li pat vle fè senkyèm avòtman menaj li bat li jis li bay san nan pwen kel te oblije al fè rès la lopital. Li anvi manje misye li bezwen konsèy ou.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Similar Places:

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Amando a tdo e a tdos o tempo tdo!
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Desiree A. Cox's Book blog and reviews page
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Its about sharing the troubles that have plagued Malawi and...
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT