ADVERTISEMENT
Home > Afghanistan > Kabul > Politician > Ahmad Wali Massoud - احمدولى مسعود

Ahmad Wali Massoud - احمدولى مسعود

(0 Rate)
+93795468584
(0 Rate)
+93795468584

About :

Ahmad Wali Massoud's official page ! صفحهء رسمی احمدولی مسعود رئیس عمومی بنیاد شهید مسعود
ADVERTISEMENT

Contact:

+93795468584

Other Information

Categories:

Politician

Parking:

Parking available ,Street parking ,Valet parking
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form
ADVERTISEMENT

Featured Articles:

2021-09-09

مقاومت برای آزادی؛nnدر آستانهٔ گرامیداشت بیستمین سالیاد شهادت اسطورهٔ مقاومت ملی، شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور و‌ هفتهٔ شهید، شوربختانه کشور ما بار دیگر در تاریک‌ترین برههٔ تاریخی اش قرار گرفته است. در یک نبرد نابرابر، لشکریان مزدور خارجی با مقاومت مردم‌ ما روبرو میباشند. در این معرکه، خشونت، ترور، ظلم، جهالت، تحجر و تعصب سردمداران طالبانی و شبکه های تروریستی بین المللی با حمایت بعضی کشورها دست بدست هم داده، سایهٔ سهمگین، مخوف و وحشتناک خود را بالای وطن ما پهن کرده اند.nگرچه تا هنوز، جهان، نظاره گر تراژیدی خونین ما بوده، خط خود را میان انسانیت و بربریت روشن نساخته اند، اما در آنسوی خط، مقاومت پنجشیر برای آزادی، در مقابل بدویت، جنگ و افراطی گرایی بار دیگر حماسه آفرید، شیپور آزادی نواخت و در محراق توجه آزادی خواهان جهان قرار گرفت.nمقاومت برای آزادی، با همرزمی همهٔ آزاده گان اقوام کشور در اقلیم پنجشیر و اندرآب شکل گرفت، اوج فداکاری را بنمایش گذاشت، قربانی داد، فریاد کشید، تا اینکه به قوام رسید و امروز به یک داعیهٔ برحق ملی و جهانی مبدل گردیده است.nصدای رسای زنان و خواهران شجاع ما در خیابان ها و شور و اشتیاق جوانان پر احساس ما در شبکه ها، زنگ مقاومت را نوای دیگری بخشید، جغرافیای مقاومت را تا کرانه ها گسترش داد، وجدان های انسانی را در گوشه گوشهٔ جهان تکان داد، فریادی گردید که هرگز خاموش نخواهد شد.nمقاومت برای آزادی، برخاسته از جغرافیای زمین، امروز قلب و ذهن ملیون ها انسان را در سراسر جهان تسخیر نمود، روایت جدیدیست متعلق به فرد فرد شهروندان آزاده، برای یک دگرگونی عمیق که بزودی به طوفان عظیم و رستاخیز ملی مبدل خواهد گردید. nمقاومت برای آزادی، یگانه نقشهٔ راه است برای فیروزی ملت ما، رسیدن به صلح باعزت، پایدار و انسانی و فرصتی است، بزرگ برای نجات افغانستان. nبر روح پرفتوح شهدای جهاد و مقاومت، بخصوص مقاومتگران ماه های پسین کشور که سینه را در مقابل متحاوزین ظالم سپر کردند، درود میفرستیم، از بارگاه رب العزت خاضعانه میطلبیم تا در این نبرد تاریخی، مقاومت مردم ما را در مقابل سیطرهٔ اهریمنان داخلی و خارجی تا رسیدن به قلهٔ آزادی کامیاب بگرداند. آمین.

ADVERTISEMENT

2021-08-08

اطلاعات جدید از شمال کشور از قول جمعی از مسؤولان ولایات چنین حکایت دارد:n « وقتی حملات طالبان شروع شد، ما هم برای دفاع و مقاومت کار را شروع کردیم. بعدتر داکتر خلیلزاد تلفونی به ما گفت که از جنگ خود داری کنید، چون صلح در راه است و جنگ شما باعث شکست صلح میشود. خلیلزاد برای قناعت دادن ما، بار بار شورای مصالحه را نشانی میگفت.»n-------------------------nnبازنشر مطلب 6 نوامبر 2020:nnدولت جدید امریکا، نیازمند تجدید نظر توافقنامه با طالبان و تعیین فرستادهٔ بیطرف به افغانستان میباشد؛n nبا آنکه آقای جوبایدن مدتها قبل بیزاری خود را از افغانستان اعلام کرده بود، اما سیاست جدید متفاوت از ۱۹ سال خود را علام ‌خواهد کرد. دونالد ترآمپ رویهمرفته با مأموریت و‌ مشورت منحرف کنندهٔ داکتر خلیلزاد، سرنوشت کشور ما را با کمپاین انتخاباتی خود پیوند داد، انتخابات ما را به یک مضحکه تبدیل نمود، با طالبان بنام مصالحهٔ ملی توافق نمود و آهنگ خروج از افغانستان را کرد.nمعلوم‌ نیست در فردای انتخابات امریکا، مصالحهٔ ملی ما ارزش قبل از انتخابات را خواهد داشت یا خیر؟ اما آنچه معلوم است، افغانستان هرگز اهمیت گذشته را برای امریکا نخواهد داشت.nدر فرجام تلخ این دو سال اخیر، هردو پروسهٔ ملی انتخابات و صلح افغانستان قربانی کمپاین آقای ترآمپ گردید. آنچه امروز برای ما باقیست، دولت ضعیف، صلح نامعلوم، تروریزم خونخوار، بحران و بی ثباتی بمراتب عمیق تر از گذشته میباشند.nبا از سرگیری روند صلح افغانستان، حکومت جدید امریکا قطعآ نیازمند تجدید نظر توافقنامهٔ شان با طالبان، حمایت از صلح عادلانهٔ افغانستان بیرون از آجندای شخصی خلیلزاد و تعیین نمایندهٔ جدید میباشد که قابل اعتماد همهٔ اقوام و نیروهای سیاسی در داخل و مورد اطمینان کشورهای همسایه در منطقه باشد.

ADVERTISEMENT

2021-08-07

جمهوریت، میان ارادهٔ مردم برای شکست طالبان، یا حفظ طالبان برای شکست مردم، در تنگنا قرار گرفته است. n_________________nnاحمدولی مسعود دیروز در مراسم دومین سالیاد ارتحال آیت الله شیخ محمد آصف محسنی؛nnمرحوم آیت الله محسنی از معدود رهبران سیاسی- جهادی بود که دل از دولت، قدرت و شهرت برکند، وارد عرصهٔ آموزش و پژوهش برای نسل جوان گردید. سرانجام به این نتیجه رسید، تا زمانی که زیربنای افغانستان دگرگون نشود، هیچ تغیر رونما نخواهد شد.nبا مشاهدهٔ وضع موجود کشور، آنچه وی میگفت دقیق بود. پس از ۲۰ سال حمایت جهان، یقول یکی از دوستان چون بسیاری از دستآوردهای کشور پروژه ای بود، امروز در سرآشیبی قرار دارند. جنگ پروژه ای، صلح پروژه ای، دولت سازی پروژه ای، انتخابات پروژه ای، ولسوالی پرانی پروژه ای...nاگر پروژه ای نبود، چگونه است که پس از ۲۰ سال حمایت های لوژستیکی، آموزشی و تخنیکی جهان، فقط طی ۲ ماه جنگ، نصف کشور به دست نیروی پوسیدهٔ بدوی طالبان سقوط میکند؟nاکنون سرقوماندان اعلی وعدهٔ باز پس گیری را طی ۶ ماه داده است. باز هم دروغ و عوام فریبی. همین اکنون نصف جغرافیا، نصف مردم، نصف امکانات نظامی، نصف اقتصاد، نصف مواصلات، نصف اعتماد مردم و نصف اعتبار جهانی را از دست داده است. وقتی این همه نصف ها جمع میشوند، چی باقی میماند که در ۶ ماه تلافی گردد؟nامروزه حتا بسیاری از رهبران محترم را بگونهٔ پروژه ای در قالب جمهوریت نمایش میدهند، اما برای مقاومت مردم امکانات نمی فرستند تا مدیریت جنگ و صلح صدمه نبیند.nنه امارت طالبان، نه جمهوریت آقای غنی، هیچ یکی نمیتواند برندهٔ جنگ یا صلح باشند، چون نسخهٔ برای نجات کشور ندارند.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
2021-08-04

باز آقای خلیلزاد چه نقشهٔ جدیدی برای ما می کشد؟nnنتیجهٔ طرح قبلی آقای خلیلزاد را زیر پوشش شورای مصالحهٔ ملی که پنج ماه قبل در موردش نبشته بودم، دیدیم.nnتوافقنامهٔ خلیلزاد: 2,3,2021nnیکسال از توافقنامهٔ داکتر خلیلزاد با طالبان‌ گذشت، اما آنچه نصیب مردم ما شد، حکومت نامشروع، طالبان مشروع و صلح پادرهوا میباشد. nخلیلزاد در یک معاملهٔ چند پهلو، کرسی ریاست جمهوری را در بدل رهایی زندانیان طالب و برسمیت شناختن آن گروه به داکتر غنی بخشید، شورای مصالحه را به داکتر عبدالله گذاشت تا بین ارگ و طالبان میآنجیگری نماید.nاین همه معاملات پنهانی و شتآبزدهٔ خلیلزاد ظاهرآ در راستای پیروزی کمپاین ترآمپ، اما در قالب آجندای افغانی خودش و در قالب مصالحهٔ ملی، اوضاع افغانستان را بگونهٔ بیسابقه بحرانی و حوادث غیر قابل پیش بینی را رقم زد.n امتیازات بی حد و حصری که خلیلزاد به طالبان حاتم بخشی کرده است، دستآورد کلانیست بر دستان طالبان که جنگها را برای سالیان طولانی میتواند بیمه نماید.

ADVERTISEMENT

2021-07-30

در ملاقات های جداگانهٔ دیروز پنجشنبه، با رهبری محترم حرکت نجات افغانستان، داکتر عمر زاخیلوال، داکتر فاروق وردک و هیأت محترم همراه شان، استاد سید محمد علی جاوید رهبر حزب حرکت اسلامی آزاد افغانستان و هیأت محترم رهبری حزب وحدت نوین افغانستان بریاست آقای احسان الله حیدری، پیرامون وضعیت بحرانی کشور و راه برون رفت، صحبت و تبادل نظر صورت گرفت.

ADVERTISEMENT

2021-07-29

زمان دولت سازی و صلح سازی را هدر دادند، اکنون روی نجات جغرافیای کشور تمرکز نمایند؛nnتسلیم دهی ولسوالی ها در شمال بیشتر پروژه ای بود تا عقب نشینی تاکتیکی و کمبود مقاومت مردمی. لشکرکشی طالبان همه را غافلگیر ساخت، جز تصمیم گیرندگان اصلی جنگ و صلح در خارج و مدیران پروژه در درون جمهوریت. میراث داران مقاومت در قالب نظام مسؤولیت دفاع جغرافیای مقاومت را داشتند.nپروژهٔ صلح شتآبزدهٔ افغانستان چون نیابتی، دولتی، استخباراتی و انحصاری بود، باعث جنگهای شدید، پیچیده شدن بازی ها و وضعیت موجود کشور گردید. متأسفانه هیچگاهی ادبیات صلح ایجاد نگردید، چه رسد به برنامه، اجماع، استراتیژی و دیپلماسی صلح. صلح باید مدتها قبل به یک روند ملی تبدیل میشد که ناوقت گردید. حالا بهتر است روی نجات کشور و جغرافیا تمرکز گردد.n۲۰ سال تمام، امکانات داخلی و خارجی را در راستای تفرقه، خود ویرانگری، آجنداهای شخصی و خود شیفتگی برای سرکوب نیروهای داخلی، مقاومتگران، جنبش های مردمی به هدر دادند و کشور را از هرنوع دفاع محروم ساختند.nnتفصیل مصاحبهٔ احمدولی مسعود با تلویزیون خورشید امشب ساعت 10:30.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
2021-07-27

احمدولی مسعود با سفیر جمهور‌ی ترکیه دیدار کرد؛nnصبح‌ امروز، احمدولی مسعود با آقای جهاد ارگین آی سفیر جمهوری ترکیه مقیم کابل در حالیکه آقای سینان الهان جنرال قونسل این کشور در هرات نیز حضور داشت، در اقامتگاه شان ملاقات نمود.nدو طرف پیرامون وضعیت کشور، دورنمای صلح و نقشهٔ راه صلح صحبت های مفصل داشتند.

ADVERTISEMENT

Similar Places:

نظام فدرالی تنها راه حل جنگ و تعصب و خود...
Former DABS CEO, Former Deputy Minister of Finance, Human Rights...
ADVERTISEMENT
رازی چي یو بل ته ورور ووايو تعصب ته نه...
ADVERTISEMENT
این یک صفحه کاملا سیاسی و مستقل راجع به اوضاع...
زموږ سياست د خپل ولس او هيواد خدمت کولو لپاره...
ADVERTISEMENT
Ex. Afghan Ambassador to India & Bhutan, Maldives Nepal. Dy...
د شخړو هوارۍ او له دولت سره د خلکو...
ADVERTISEMENT
صفحهٔ رسمی عبدالشکور واقف حکیمی نمایندهٔ مردم بدخشان در پارلمان...
ADVERTISEMENT
Commissioner of Afghan independent human rights commission.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Minister of Hajj and Religious Affairs
Abdul Jalil Qazizada
صفحه رسمی عبدالقیوم نادری
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT