ADVERTISEMENT
Home > Afghanistan > Kabul > Organization > دموکراسی مشارکتی برای افغانستان

دموکراسی مشارکتی برای افغانستان

(7 Rate)
Kabul, afghanistan
(7 Rate)
Kabul, afghanistan

About :

دموکراسی مشارکتی برای افغانستان Participatory Democracy for Afghanistan
ADVERTISEMENT

Contact:

Kabul, afghanistan

Other Information

Categories:

Organization
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form
ADVERTISEMENT

Featured Articles:

2020-09-24

لطفاٌ به سوال ارایه شده پاسخ دهید. n#UN75_Afghanistan

2020-09-11

سازمان ملل متحد به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس خود این سروی را طرح و راه اندازی نموده است تا دیدگاه شما را نسبت به فعالیت های این سازمان در کشور با خود داشته باشد. nلذا از همه ی شما عزیزان صمیمانه در خواست می شود تا لحظه ی وقت خویش را به این پرسشنامه داده و دیدگاه تان را از طریق این فورم آنلاین با مسئولین ملل متحد شریک سازید. این سروی بیشتر از یک دقیقه ی وقت شما را نخواهد گرفت.nبامهر

ADVERTISEMENT

2019-12-06

نمایش تئاتر در شهر چاریکار پروان nموسسه فرهنگ و هنر آسیا اجرای تئاتر را به هدف محو خشونت علیه زنان روی صحنه برد. در این نمایش خشونت های زبانی، فزیکی و همینطور ازدواج اجباری و بد دادن از طریق تمثیل هنرمندان تئاتر در حضور بیشتر از صد نفر در شهر چاریکار اجراه شد. nممثیلین بخوبی نقش خود را در این نمایش بازی کردند و پیام های آموزنده به مخاطب منتقل کردند که از سوی مخاطبان بخوبی استقبال گردید. n#UN_Women_Afghanistan n#Asia_Culture_and_Art_Organization n#Stop_Violence_Against_Women n#Theater_Performing

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
2018-10-19

هموطن پشتونnnما درد مشترک را فریاد می کنیم. در این کشور پشتون از هزاره، ازبک از پشتون، تاجک و هر قومی از اقوام دیگر دردمند تر است. پشتون چه روزی خوشی از دیگران بیش‌تر دارد. مگر چند رهبر که بنام پشتون خاک بر چشم پشتون می زند، فرزندان دلیر و شجاع اش را به کشتن می دهد، مکاتبش را به سوختن می دهد، یک نسل اش را از تحصیل باز میدارد، وانگهی برایش وانمود می کند که آنهایند که در ارگ برای شان سینه سپر کرده اند.nرهبران تان از احساسات شما در مقابل اقوام دیگر سو استفاده می کنند و شما را در مقابل همه اقوام کشور قرار می دهد.nزمان آن فرا رسیده است که وظنداری کنیم و دست های که بگونه آشکار و پنهان بین ما نفاق افگنی می کند، از بازو قطع کنیم.nاین که می گوییم تبعیض سیستماتیک، از ناحیه یک قوم نیست. از ناحیه یک تیم مشخص تکیه زده بر اریکه قدرت است که سالهاست با ایجاد تبعیض، نفاق با تذویرگری دار و ندار این ملک و مملکت را به یغما برده، جلو اتحاد، همبستگی و توسعه همه جانبه را از ما می گیرد.nما برای بیرون رفت از معضل کنونی نیاز به همدلی، برادری و وطنداری داریم.nترور، خشونت، تبعیض درد مشترک ماست و برماست که مشترکا بر علیه آن بی ایستیم. امنیت، صلح و سازندگی زمانی ممکن می شود که ما جامعه عاری از انواع خشونت و تبعیض داشته باشیم nمرگ سردار وطن جنرال عبدالرازق را که مرگ آزادی و آزادگیست. بر همه مردم کشور و خصوصا خانواده و بستگان نزدیک ایشان تسلیت می گوییم و برای این جنرال سر افراز بهشت برین آرزو داریم.nامیدواریم همان طوری که زندگی ایشان الگوی وطنداری مردم ما بود، مرگ ایشان نیز باعث وحدت نظر و تشریک مساعی ملت ما در امر مبارزه با تروریزم و تبعیض گردد.nnاسداالله محسنی

ADVERTISEMENT

2018-10-11

اينجا افغانستان است. سرزمين مفلوك و بيچاره؛ آنجا كه تبديل شده به تكه اي از تبعيض و توته اي از تعصب. اينجا كشوريست كه با تبعيض و فساد و تعصب شناخته مي شود؛ آنجا كه قومي خودش را برتر مي داند و ديگران را كِهتر. اينجا كساني برادر بزرگ اند؛ اين برادر بزرگ ها خويشتن را آقا و چنگ سبيل پنداشته، ديگران را گوسفندان وار گُلُومي بُرند و مي خورند. تبسم در زابل و فرخنده در كابل، راحله در موعود و معصومه در دهمزنگ قرباني تبعيض و توحش شده اند. قتلِ مردانِ ميرزااولنگ، فاجعه ي دهمزنگ، انحرافِ پروژه توتاپ، اسارتِ مسافرانِ زابل، حادثه ي جلريز، نسل كشي لعل و سرجنگل، سركوبِ فرمانده قيصاري، تعقيبِ فرمانده عليپور و... از نمونه هاي وحشتناكِ تبعيضِ سيستماتيك درين سرزمين بوده است. اگر برق در باميان نمي رود، اگر جاده هاي دايكندي اسفالت نمي شود، اگر جاغوري به ولايت ارتقا نمي كند، اگر انتخاباتِ غزني حوزه بندي مي شود و اگر ولايات به "لوي" و "كوچني" طبقه بندي مي شوند، پشتِ تمامِ اين "اگر ها" تبعيض نهفته است. تخصيص بودجه تبعيض آميز است و تصاميم كلان كشور نيز. اين يعني سقوط در عمقِ بدبختي و صعود در اوجِ توحش.nپس مي بايست اين وضعيت را تغير داد و #عليه_تبعيض مبارزه كرد. كسي بايد باشد كه #تبر بگيرد و بر فرق اين وضعيت نكبت بار بكوبد، تبعيض را بشكند و با خرافات بجنگد. كسانِ از جنس #ناجي و آدم هاي از نسل او بايد باشد تا از گردنه ي نقشه ي افغانستان بگيرد، آنرا در اوقيانوس اطلس غوطه كرده و آلودگي هايش را آنجا تخليه كند. ناجي مردِ توانا و تاريخ ساز است؛ او موهاي سرش را در راهِ دادخواهي سپيد كرده است، به اندازه ي تارهاي سپيدِ موهايش درد كشيده و قدرِ چين هاي صورت اش رنج برده است. او مي تواند راهي باشد براي مبارزه با تبعيض. ناجي را برگزينيد و كسانِ از جنسِ او را كه به پارلمان اُبُهت مي بخشند و جايگاه مي دهند. راي دادن به آقا زاده ها، چنگ سبيلان، زراندوزان، شكم گنده ها و شِمِش طلبان، سقوط دادن اين سرزمين در باتلاق ِبدبختي هاست.nnاستاد فداکار

ADVERTISEMENT

2017-04-20

http://politicalcritique.org/world/2017/civil-society-afghanistan/

ADVERTISEMENT

Similar Places:

The official Facebook account of UNESCO Kabul. Building peace in the...
USAID's Technical Assistance to the Ministry of Public Works will...
نهاد اجتماعی دست دوستی یــک نهــاد کـــاملاً غیر سیاســـی، غیـــر...
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Salam my brothers and sisters. Welcome to your own page!...
Afghanistan on May 4th , 1948 was admitted as a...
ADVERTISEMENT
Are you tired of War and all the negative news...
بسم الله الرحمن الرحیم Dear brothers and sisters from Afghanistan through...
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
کانون فرهنگی ثقلین افشاریک نهاد فرهنگی دینی بوده ودر بخش...
Humanitarian Organization
ADVERTISEMENT