ADVERTISEMENT
Home > Afghanistan > Mazar-e Sharif > Agricultural Service > خدمات زراعتی و مشورتی کشت هنگ در افغانستان

خدمات زراعتی و مشورتی کشت هنگ در افغانستان

(0 Rate)
Afghanistan
+93790384841
(0 Rate)
Afghanistan
+93790384841

About :

خدمات زراعتی و مشورتی کشت هنگ در افغانستان فروش نهال و تخم هنگ با داشتن ۳۰سال تجربه کاری ۰۷۷۴۴۳۸۵۵۶
ADVERTISEMENT

Contact:

Afghanistan
+93790384841

Other Information

Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form
ADVERTISEMENT

Featured Articles:

2021-10-17

فصل و زمان کشت هنگ یا آنغوزه آغاز گردیده است!!!nnهنگ یا آنغوزه نبات طبی هینگ که به آن هینگ بدبوی نیز می‌گویند از جمله نباتات بومی شمال کشور می‌باشد که به پیمانه وسیع در دشت‌ها و کوهستان‌های ولایات شمالی رشد می‌کند که بیشتر رشد و نموی این نبات طبی را چراگاه‌ها تشکیل می‌دهد به استثنای خاک های شوره زار دیگر در تمام خاک های افغانستان قابلیت کشت هنگ را دارد بصورت للمی یا دیمه و آبی قابل کشت است...nاین‌که در ۱۰ سال آخر بنا بر بلند رفتن قیمت شیره یا محصول هینگ که نسبت به کشت هر نبات دیگر عواید بلند می‌آورَد و مارکیت داخلی نیز دارد بناً کشت تخم هینگ در بین دهاقین ولایات شمالی به خصوص بلخ، تخار، بدخشان، بغلان، سمنگان، فاریاب بیشتر ترویج شده است و در حال حاضر هزاران جریب زمین آبی و للمه تحت کشت هینگ قرار گرفته و از عوایدی که دهاقین به دست می‌آورند خیلی خرسند بوده و سبب انکشاف اقتصادی دهاقین هینگ‌پرور گردیده است...nبا آنکه سطح تولید هینگ در افغانستان نسبت به کشورهای آسیای میانه به خصوص ازبیکستان، تاجیکستان و قزاقستان کمتر می‌باشد با آن هم نسبت سوابق تجارتی و صادراتی بودن هینگ از آدرس افغانستان از شهرت نیک برخوردار می‌باشد و اکنون از هینگ تولید شده در کشور و همچنان یک مقدار هینگ که از کشورهای آسیای میانه وارد کشور می‌گردد و بعد به کشور‌های دیگر چون هند، پاکستان، چین، امارات متحده عربی، اندونیزیا، مالیزیا و دیگر ممالک به نام افغانستان صادر می‌گردد و عواید خوبی نصیب مردم ما میگردد...nهنگ بر علاوه آنکه عواید بلند و چند برابر نسبت به هر کشت، از جمله کشت کوکنار دارد، با کمترین مقدار بارنده‌گی رشد می‌کند، در هر نوع، خاک به جز شوره‌زار، می‌تواند زنده بماند و نمو کند و در بحث محیط زیستی نیز‌ حایز اهمیت است و هشت نبات هینگ می‌تواند مساحت یک متر مربع زمین را زیر چتر برگهای سبزش قرار بدهد و مقدار برف و باران یک متر مربع زمین را بدون ضایعات با ایجاد خلای خاکی توسط ریشه‌هایش جذب کند و از سوی دیگر بعد از سال اول، کدام مصارف خاصی برای مدیریت مزرعه هینگ بر دهقان وارد نمی‌شود. بناً نیاز است تا با در مورد نبات طبی هینگ از نظر اقتصادی بنابر عواید بلند آن، از نظر محیط زیستی بنا بر رشد در هر نوع خاک و جلوگیری از فرسایش خاکی و آبی زمین و اینکه چند برابر مزارع کوکنار عواید حلال به دست می‌آید باید توجه صورت گیرد و در ترویج بیشتر آن نبات به شکل زراعتی با دهاقین همکاری گردد...nو برای معلومات بیشتر به ایمو یا واتساب ما پیام بگذارید nیا تماس بگیرید...nnواتساب نمبر 0774438556nnتماس 0790384841nnفصل کاشت هنگ یا آنغوزه جریان دارد...

ADVERTISEMENT

2021-10-09

فصل و زمان کاشت هنگ یا آنغوزه جریان دارد!!!!!nهنگ یک کشت بدون آفت و بیماری میباشد. nبه کودهای کیمیای هیچ ضرورت ندارد. nبه هر نوع زمین هنگ کشت میشود. nو در تمام ولایات افغانستان قابل کشت میباشد nآن گیاه پر ارزش اقتصادی نیز کاملاً در تمام ولایات افغانستان مانند nهرات، نمروز، هلمند، کندهار، غزنی، کابل، ننگرهار، لوگر، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، کاپسا، پروان، بامیان، دایکندی، بادغیس، غور، nفاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ( مزار شریف ) nسمنگان، بغلان، کندز، تخار، و بدخشان،nاین گیاه کاملاً با شرایط آب و هوایی منطقه شان موافق و مطابق میباشد. nدوستان عزیز کوشش زیاد نماید که از حاصل و برداشت هنگ یا آنغوزه بهره مند شوید...n0774438556n0790384841nnدوستان عزیز: فصل و زمان کاشت این نبات پر ارزش اقتصادی در تمام ولایات افغانستان آغاز گردیده است...nnواتساب نمبر 0774438556nnفصل کاشت هنگ یا آنغوزه جریان دارد...

ADVERTISEMENT

2021-10-08

خدمات زراعتی و مشورتی کشت هنگ در افغانستان.....nهنگ یک کشت بدون آفت و بیماری میباشد. nبه کودهای کیمیای هیچ ضرورت ندارد. nبه هر نوع زمین هنگ کشت میشود. nو در تمام ولایات افغانستان قابل کشت میباشد nآن گیاه پر ارزش اقتصادی نیز کاملاً در تمام ولایات افغانستان مانند nهرات، نمروز، هلمند، کندهار، غزنی، کابل، ننگرهار، لوگر، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، کاپسا، پروان، بامیان، دایکندی، بادغیس، غور، nفاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ( مزار شریف ) nسمنگان، بغلان، کندز، تخار، و بدخشان،nاین گیاه کاملاً با شرایط آب و هوایی منطقه شان موافق و مطابق میباشد. nدوستان عزیز کوشش زیاد نماید که از حاصل و برداشت هنگ یا آنغوزه بهره مند شوید...n0774438556n0790384841nnدوستان عزیز فصل این نبات پر ارزش اقتصادی در تمام ولایات افغانستان آغاز گردیده است...nnواتساب نمبر 0774438556nnفصل کاشت هنگ یا آنغوزه جریان دارد...

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
2021-10-05

خدمات زراعتی و مشورتی کشت هنگ در افغانستان. nهنگ یا آنغوزه برای ساخت بیش از 600 نوع ادویه طبی استفاده می شود؛ ضد میکروپ بوده و سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند، مسکن درد دندان و برای از بین بردن سنگ گرده استفاده می شود و از هر نبات زراعتی دیگر عاید بیشتر دارد. nزمان و فصل کشت هنگ را از دست ندهید. nبرای بدست آوردن با کیفیت ترین تخم و نهال هنگ و دانستن طریقه درست و زراعتی کاشت تخم و نهال هنگ به دفاتر خدمات زراعتی و مشورتی کشت هنگ در افغانستان مراجعه نمایید........nزمان کشت هنگ از ماه میزان شروع گردیده، و توصیه میگردد کسانیکه مناطق شان سرد میباشد و احتمال برف باری سنگین را دارا است nقبل از برفباری کشت کنند. nآیا چرا کشت هنگ را نسبت به سایر کشت ها ترجیح داد؟nهیچ کشت در افغانستان به اندازه کشت هنگ سود دهی بالا ندارد. nو عمر بوته هنگ 25 سال میباشد هر قدر که عمری بوته زیاد شود شیره دهی آن نیز زیادتر میشود. nاما: ماه( حوت، حمل، ثور) سبز میباشد و ضرورت به آب و دور کردن علف های هرزه دارد nو در 9 ماه دیگر ریشه در زمین میباشد هیچ ضرورت به مراقبت ندارد. nدر مناطق بالاتر از 150 میلی لیتر باراندگی دارد میتوانید بصورت للمی کشت کنید. nچونکه کشت های دیگر در مقابل سرما، و آفات بیماری مقاوم نبوده است بنائن کشت هنگ یا آنغوزه خوشبختانه بی نهایت مقاوم میباشد. nکشت نهال سال سوم حاصل میدهد و تخم سال چهارم حاصل میدهد nو کشت نهالچه نسبت به تخم بهتر است. nدوستان عزیز بهترین هینگ یا آنغوزه از لحاظ دارویی و تجارتی هنگ سفید اصلی تاجیکستانی میباشد. nاز لحاظ ظاهری چندین نوع هنگ وجود دارد که باهم مشابه میباشد اما از لحاظ کیفیت متفاوت بوده است. nبنائن تلاش کنید که آدرس خریداری جنس تان یک آدرس دقیق قابل دسترس باشد خریداری کنید. nاگر یک جریب زمین زراعتی دارید و مصارف خانواده تان را تنها از همین یک جریب زمین بدست میآورید و عاید دیگر ندارید. nبنائن توصیه میکنم که هنگ را کشت کنید زیرا هنگ سال سوم و چهارم حاصل میدهد. nnفصل کاشت هنگ یا آنغوزه جریان دارد...nnواتساب نمبر 0774438556nnشماره های تماس n0774438556n0790384841

ADVERTISEMENT

2021-09-29

به اطلاع عموم علاقه‌مندان کاشت هنگ یا آنغوزه رسانیده میشود که فصل و زمان کشت تخم و نهالی هنگ سفید اصلی در زمین های آبی و للمه آغاز گردیده است...nعزیزان که علاقه مند کشت اصلی ترین نوع تخم و یا نهالی هنگ است آماده گی خود را گرفته امید است که ازین فرصت استفاده اعظم نمایید به اندازه توانایی خویش این کشت مفید و مقاوم را انجام دهید و هرگز پشیمان نخواهید شد.nهدف ما توصیه زراعت، رشد و پیشرفت، روستا ها و خود کفایی مردم شریف افغانستان، رهایی از فقر و تنگدستی و خدمت به مردم شریف افغانستان میباشد...nnو برای معلومات بیشتر با ما در تماس شوید nواتساب نمبر 0774438556nnنمبر تماس n0774438556n0790384841nnفصل کاشت هنگ یا آنغوزه جریان دارد...nبرای معلومات بیشتر به ایمو یا واتساب ما پیام بگذارید...

ADVERTISEMENT

2021-09-25

مژده: برای کسانیکه علاقه مند کشت این گیاه پر ارزش اقتصادی هستند....nدوستان عزیز سلسله معلومات های راجع به آنغوزه هنگ یا رو در اختیار شما قرار میدهیم..nیک جریب زمین آبی وللمه 17 لک افغانی حاصل میدهد....nعمر بوته آنغوزه هنگ 25 سال میباشد هر قدر که عمری بوته زیاد شود شیره دهی آن نیز زیادتر و بیشتر میشود. nقیمت یک کیلو شیره هنگ سفید اصلی بازار فعلی 9 الی 10 هزار افغانی میباشد nبه زمین های آبی و للمه، گندم، جو، جواری، و میوه جات و سبزیجات و غیره انواع حبوبات کشت میشود در آن زمین ها کشت نهال هنگ ویا تخم هنگ هیچ کدام مشکل ندارد.....nکشت نهال در زمین های آبی و دیمه در فاصله 25 سانتی متر قابل کشت میباشد همین روش و همین طریق بسیار خوب و مناسب تر میباشد که بعد از سه سال به حاصل میرسد و ضایعات بسیار کم دارد.....nدر یک جریب زمین آبی وللمه 8000 الی 10000 نهالی ضرورت است، nکشت تخم هنگ در یک جریب زمین 6 کیلو تخم ضرورت است که بعد از چهار سال به حاصل میرسد nاولاً زمین های آبی و للمه بسیار خوب قولبه شود(سه پل) و تخم هنگ را بالای آن پاش داده می‌شود. nnبهترین تخم و نهالی هنگ سفید اصلی تاجکستانی موجود میباشد nدوستان که خواهان زرع نهال هنگ را دارند nو کسانیکه زمین آبی یا للمه دارند و خواهان سرمایه گذاری در زمینه کشت این نوع نبات پر ارزش اقتصادی که تخم هنگ بد بوی و یا نهال هنگ هستند. nخدمات زراعتی و مشورتی کشت هر گونه مساعدت و رهنمای و همچنین رهنمای آبیاری و نگهداری و برداشت هنگ یا آنغوزه هنگ و آموزش نوع کشت هنگ می انجامد nو اصلی ترین تخم و نهال هنگ را به دسترس شما قرار میدهیم.....nدوستان که معلومات ندارند در باره کشت هنگ بد بو در فیسبوک ما مراجعه کند تمام معلومات بیشتر در فیسبوک ذکر شده است، nو فرستادن تخم ویا نهالی توسط وسایط ترانسپورتی در تمام ولایات افغانستان. nهنگ یک کشت اقتصادی و تجارتی بوده که شیره آن پر ارزش ترین محصول زراعتی کشور عزیز ما را تشکیل می دهد nهنگ بازار جهانی دارد هر سال بازار هنگ زیاد تر شده میرود nو ارزش فروش شیره هنگ سفید اصلی بیشتر میشود nو قیمت شیره هنگ سال به سال بهتر شده میرود. nطوریکه یک کیلو شیره هنگ سفید اصلی که از تخم ویا نهال تاجیکستانی بدست میاوریم یک کیلوی شان 105 _ 110 دالر آمریکای میباشد. nهنگ یک کشت بدون آفت و بیماری میباشد nبه هر نوع زمین هنگ کشت میشودnnاطلاعیه مهم.........nبه اطلاعیه تمام زارعین کشور عزیز مان رسانیده میشود که مناسب ترین فصل برای کشت نهالچه هنگ یا آنغوزه فعلاً میباشد nقبل از برف و باراندگی و بنا بر مسدود بودن راه وارداتی تخم یا بذر این گیاه؛ امکان دارد که همه ساله زمینه برای کشت این نوع نبات پر ارزش اقتصادی مساعد نشود و از شما دوستانیکه تصمیم کشت هنگ را دارید وقت را غنیمت دانسته و همین حالا اقدام به کشت هنگ نمایید............nبرای چگونه گی کشت هنگ و دریافت ریشه ویا نهال هنگ به دفتر ما تماس گرفته و نهالی خویش را سفارش دهید و طریقه آموزش کشت هنگ را نیز آموزش میدهیم........nnو برای معلومات بیشتر با ما در تماس شوید.......n0774438556n0790384841nnدوستان عزیز فصل کشت هنگ در تمام ولایات افغانستان شروع شده است و کوشش زیاد نماید که قبل از باراندگی کاریده شود...nnواتساب نمبر 0774438556

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
2021-09-21

به اطلاع عموم علاقه‌مندان کاشت هنگ یا آنغوزه رسانیده میشود که فصل و زمان کشت تخم و نهالی هنگ سفید اصلی در زمین های آبی و للمه آغاز گردیده است...nعزیزان که علاقه مند کشت اصلی ترین نوع تخم و یا نهالی هنگ است آماده گی خود را گرفته امید است که ازین فرصت استفاده اعظم نمایید به اندازه توانایی خویش این کشت مفید و مقاوم را انجام دهید و هرگز پشیمان نخواهید شد.nهدف ما توصیه زراعت، رشد و پیشرفت، روستا ها و خود کفایی مردم شریف افغانستان، رهایی از فقر و تنگدستی و خدمت به مردم شریف افغانستان میباشد...nnو برای معلومات بیشتر با ما در تماس شوید nواتساب نمبر 0774438556nnنمبر تماس n0774438556n0790384841

ADVERTISEMENT

2021-09-14

خدمات زراعتی و مشورتی کشت هنگ در افغانستان. nnهمین قدر که ما: نان خود را در سیاست میبنیم اگر در زراعت می دیدیم حالا به خود کفائی می رسیدیم...nnشماره های تماس n0774438556n0790384841nهنگ یا آنغوزه چیست؟nnآنقوزه یا آنغوزه گیاهی است علفی چندساله، ریشه آن کمی ضخیم و گوشتی، برگ‌های آن بسیار بریده و غباری، ساقه آن مجوف و گوشتی و بلندی آن تا ۲ متر می‌باشد. گل‌های آن به رنگ زرد و به گروه چتر مانند در انتهای ساقه ظاهر می‌شود. آنقوزه در چند سال اولیه سن خود ساقهٔ قابل رویتی ندارد و برگ‌های آن گسترده روی زمین است که در مراتع به نام «کماه» و «انگزاکماه» می‌شناسند. میوهٔ آنقوزه دارای دو تخم به رنگ قهوه ایی تیره و سیاه، بیضی کمی پهن و بسیار بدبو می‌باشد. با تیغ زدن یا قطع ریشه یا قسمت پایین ساقه و یقهٔ گیاه در اواخر بهار، شیرهٔ بسیار متعفنی در طول تابستان خارج می‌شود که در مجاورت هوا به تدریج سفت می‌شود که همان آنغوزه است. آنقوزه در اراضی بائر و خشک و آهکی مناطق گرم آسیا می‌روید. بومی استپ‌های ایران و افغانستان است...nnواتساب نمبر 0774438556

ADVERTISEMENT

2021-09-07

هنگ یکی از گران قیمت ترین نبات صنعتی در جهان به شمار میرود که دارای ارزش فوق العاده میباشد.nاین نبات با داشتن موارد استعمال زیادی به کار برده میشودnاز جمله در صنعت دارو سازیnجایگاهی خاص در بین نباتات دارد....nnزراعت افغانستان تنها با نام تریاک شناخته میشودnاما امروز خوشبختانه افغانستان منبع تولید nبهترین محصول هنگ یا آنغوزه در جهان میباشد. nnافتخاری که به یکایک هم وطنان عزیز مان بر میگرددnافغانستان با کنار زدن رقیبانش در بازار جهانی فروش nمحصول هنگ یا آنغوزه جایگاه ویژه ای کسب کرده است.nnخوشحالی این است که اکنون در اکثر ولایات کشورnهنگ یا آنغوزه چی در زمین آبی و للمی نتیجه خوب داده است و به هر خاک آب و هوای افغانستان مطابقت دارهnو به عنوان عالی ترین کشت یا زراعت در افغانستان میباشد.nn0790384841n0774438556nnزمان کشت بذر و نهال هنگ شروع میگردد nامید است مردم شریف افغانستان بتواند ازین نبات پر عاید nبرای شگوفایی و رشد اقتصاد شان پذیرایی خوب نماید...nnواتساب نمبر n0774438556

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Similar Places:

با داشتن کارمندان مسلکی و با تجربه در داخل و...
عرضه کننده، نهال(قلمچه) یا آنغوزه و بذر هنگ سفید...
ADVERTISEMENT
هدف ما توسعه زراعت، رشد روستا ها، خودکفایی مردم، رهایی...
ADVERTISEMENT
عرضه کننده، نهال و تخم هنگ سفید اصلی تاجیکستانی با...
(GAC) is an agribusiness company registered in Afghanistan for the...
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT